«Βουτιά» απόδοσης στο 0,47% για το 12μηνο έντοκο

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.421 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,27 φορές.

«Βουτιά» απόδοσης στο 0,47% για το 12μηνο έντοκο

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας

Το επιτόκιο υποχώρησε στο 0,47% έναντι του 0,95% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,27 φορές από 1,91 στην προηγούμενη έκδοση.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, sήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,47%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.421 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,27 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.              

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα Δημοπρασίας

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

12 Ιουνίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Μαρτίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

625

2. Ύψος προσφορών

1.421

1.194

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,27

1,91

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812.5

812.5

5. Απόδοση

0,47%

0,95%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,530

99,050

7. Cut – off ratio

87%

41%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v