Στους ουραγούς της ΕΕ στην καινοτομία παραμένει η Ελλάδα

Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ όσον αφορά τη βελτίωση της καινοτομίας, με αύξηση κατά 20,2%, κατέγραψε η χώρα από το 2011, ωστόσο η απόσταση που πρέπει να καλύψει, είναι ακόμα μεγάλη.

Στους ουραγούς της ΕΕ στην καινοτομία παραμένει η Ελλάδα

Παρά τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας για το 2018 έναντι του 2017, η Ελλάδα παραμένει στην ομάδα των κρατών-μελών με μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2019 (European Innovation Scoreboard - EIS) το 2018, η Ελλάδα βρίσκεται στην 20ή θέση μεταξύ των 28 κρατών της ΕΕ (το 2017 ήταν στην 22η θέση), χωρίς ωστόσο να αλλάξει «πίστα». Στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα ανήκουν άλλες 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος.

Εξετάζοντας όλη την περίοδο 2011-2018, η Ελλάδα εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία, με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index) να ανέρχεται από 61 το 2011, σε 82 το 2018. Το διάστημα μεταξύ 2011 και 2018, η Ελλάδα παρουσιάζει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ όσον αφορά τη βελτίωση της καινοτομίας, με αύξηση κατά 20,2%, με τη Λιθουανία να έχει την καλύτερη επίδοση (25,7%). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βελτίωσης ανέρχεται στο 8,8%.

Όπως προκύπτει από τους επιμέρους δείκτες, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επίδοση της χώρας όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), καθώς και τη συνεργασία καινοτόμων ΜμΕ με άλλους φορείς.

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα παρουσιάζεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις διαστάσεις "Καινοτόμοι" (Innovators) και "Διασυνδέσεις" (Linkages). Οι υψηλές επιδόσεις αφορούν τους δείκτες για τις ΜμΕ που καινοτομούν σε προϊόντα και διαδικασίες, τις ΜμΕ που καινοτομούν σε μάρκετινγκ και οργανωσιακή καινοτομία, τις ΜμΕ που καινοτομούν εντός της επιχείρησης, καθώς και τις ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλους φορείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον δείκτη "Πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση", δείκτης που συνυπολογίζεται στη διάσταση "Ανθρώπινοι πόροι", η επίδοση της χώρας επίσης ξεπερνά τον μ.ο. της ΕΕ.

Οι διαστάσεις στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά ως προς τον μ.ο. της ΕΕ είναι τα "Περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας" (Intellectual assets), η "Xρηματοδότηση και υποστήριξη" (Finance and Support) και το "Φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία" (Innovation-friendly environment). Οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στους δείκτες που αφορούν την προσέλκυση ξένων φοιτητών για διδακτορικές σπουδές, τις εξαγωγές προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας και τις δαπάνες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

Με βάση τη βαθμολογία τους, οι χώρες της ΕΕ κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας (innovation leaders), χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας (strong innovators), χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας (moderate innovators) και χώρες με χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας (modest innovators).

Η Σουηδία είναι πρωτοπόρα στον τομέα της καινοτομίας στην ΕΕ το 2019, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο υποχώρησαν από την πρώτη θέση των πρωτοπόρων καινοτομίας στην ομάδα των χωρών με καλές επιδόσεις καινοτομίας, ενώ η Εσθονία περιλαμβάνεται στην ομάδα αυτή για πρώτη φορά.

Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία βελτιώθηκαν κατά 8,8% από το 2011.

Από το 2011, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν σε 25 χώρες της ΕΕ. Οι επιδόσεις αυξήθηκαν περισσότερο στη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Εσθονία και τις Κάτω Χώρες, ενώ μειώθηκαν περισσότερο στη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v