Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΠΑ: Πρόσκαιρα κέρδη το 2018 και στο βάθος... απώλεια μεριδίων

Πώς επηρέασαν οι πωλήσεις του ΔΕΣΦΑ και του 51% της ΕΠΑ ΘΕΣΣ τα οικονομικά αποτελέσματα. Χάνει έδαφος η ΔΕΠΑ έναντι ηλεκτροπαραγωγών που εισάγουν δικές τους ποσότητες φυσικού αερίου από αγωγούς και φορτία LNG.

ΔΕΠΑ: Πρόσκαιρα κέρδη το 2018 και στο βάθος... απώλεια μεριδίων

Οι ισχυρές ανακατατάξεις που σημειώθηκαν το 2018 στον όμιλο και τη μητρική εταιρία της ΔΕΠΑ, αποτυπώθηκαν στα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα, τα οποία αναρτήθηκαν μόλις πριν από λίγες μέρες στην ιστοσελίδα της.

Η εικόνα που παρουσιάζεται, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, είναι καθαρά λογιστική αφού σε αυτήν περιλαμβάνονται οι άπαξ επιπτώσεις από την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ – θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΠΑ- καθώς και του μεριδίου του 51% που είχε η δημόσια επιχείρηση αερίου στην πρώην Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας, τη Ζενίθ (τίμημα 57 εκ. ευρώ).

Επιπλέον οι επιπτώσεις από την εξαγορά του 49% των Εταιριών Παροχής και Διανομής Αερίου Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος 150 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταγραφεί για το σύνολο της περασμένης χρονιάς αφού αυτές πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της.

Ωστόσο, πέραν αυτών των δεδομένων το αξιοσημείωτο είναι η απώλεια της κυριαρχίας της πάλαι ποτέ μονοπωλιακής ΔΕΠΑ στην αγορά του φυσικού αερίου λόγω της απελευθέρωσης που είχε σαν αποτέλεσμα ιδιώτες προμηθευτές να φέρουν δικές τους ποσότητες τόσο από τα σημεία εισόδου των αγωγών στο Σιδηρόκαστρο και τους Κήπους όσο και από φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι επιπτώσεις από τις πωλήσεις του ΔΕΣΦΑ και της Ζενίθ

Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΔΕΠΑ τα κέρδη προ φόρων ανέβηκαν στα 309,9 εκατ. ευρώ από μόλις 65,4 εκατ. ευρώ καθώς και τα κέρδη μετά από φόρους στα 243,1 εκατ. από 60,6, όταν οι πωλήσεις. Όταν την ίδια στιγμή οι πωλήσεις της εταιρίας έπεσαν στα 996,6 εκατ. από 1,08 δισ. ευρώ το 2017.

Με μία πιο αναλυτική ανάγνωση των καταστάσεων αναδεικνύεται πως η εταιρία ΔΕΠΑ κατέγραψε κέρδη προ φόρων από την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 181 εκατ. ευρώ που έλαβε με την πώληση του ΔΕΣΦΑ. Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία SENFLUGA που απέκτησε το 66% του Διαχειριστή (31% ΤΑΙΠΕΔ και 35% ΕΛ.ΠΕ) κατέβαλε 535 εκατ. ευρώ.

Επίσης η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑ είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της  σε είδος με σκοπό την μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η στον ΔΕΣΦΑ. Από την πώληση επίσης του 51% της Ζενίθ, το κέρδος προ φόρων που ενέγραψε η εταιρία ΔΕΠΑ ήταν 42,2 εκ. ευρώ.

Άρα τα κέρδη προ φόρων της δημόσιας εταιρίας αερίου για το 2018 οφείλονται στις πωλήσεις των δύο εταιριών.

Σε επίπεδο ομίλου, η ΔΕΠΑ από τις προαναφερόμενες διακοπείσες δραστηριότητες κατέγραψε ζημιές μετά από φόρους ύψους 114,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τις ζημιές 130 εκατ. ευρώ της αποτίμησης του ΔΕΣΦΑ στην εύλογη αξία και τα κέρδη 39,4 εκ. ευρώ με την πώληση του 51% της Ζενίθ.

Η απώλεια μεριδίων

Καθοριστικές, όμως, για το μέλλον της ΔΕΠΑ είναι οι εξελίξεις που τρέχουν από πέρυσι στην εγχώρια αγορά του φυσικού αερίου, η οποία απελευθερώθηκε ανοίγοντας το δρόμο της δραστηριοποίησης στους πελάτες της εταιρίας. Πια κι εκείνοι με τη σειρά τους, παραγωγοί και προμηθευτές ρεύματος και φυσικού αερίου φέρνουν ποσότητες καυσίμου ανεξάρτητα από τη δημόσια εταιρία.

Έτσι, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας ο όγκος πωλήσεων φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ για το 2018 ανήλθε σε 37,8 εκ MWh (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις στο ΔΕΣΦΑ για αέριο εξισορρόπησης) μειωμένος κατά 11,5% σε σχέση με αυτόν του 2017, λόγω της ελαφράς μείωσης του όγκου της Ελληνικής αγοράς και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

· Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΠΑ έπεσε στα 996,6 εκατ.  ευρώ μικρότερος κατά 8,4% κυρίως λόγω τού μειωμένου όγκου πωλήσεων.

· Ο όγκος των δημοπρασιών φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ ανήλθε στις 7,2 εκατ. MWh, αυξημένος κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε εφαρμογή των προβλέψεων της απόφασης 631/13.10.2016 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

· Κατά το 2018, υπήρξε περαιτέρω μείωση του μεριδίου της ΔΕΠΑ στο σύνολο των εισαγόμενων στη χώρα ποσοτήτων φυσικού αερίου και κατ’επέκταση στη χονδρική αγορά αερίου, λόγω σημαντικής αύξησης των εισαγωγών ποσοτήτων αερίου αγωγού αλλά και spot LNG από τρίτους προμηθευτές.

Οι προβλέψεις της διοίκησης της εταιρείας, είναι πως η ΔΕΠΑ εντός του 2019 αναμένεται να συνεχίσει την εν γένει θετική της πορεία, αν και ο όγκος πωλήσεων αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω και να διαμορφωθεί σε περίπου 29 εκ. MWh (δεν περιλαμβάνεται το αέριο εξισορρόπησης), κυρίως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν τη διεθνή αγορά LNG και ευνοούν τις αθρόες εισαγωγές ευκαιριακών φορτίων LNG στην Ελλάδα από ηλεκτροπαραγωγούς και τρίτους προμηθευτές.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η παρουσίαση της εμπορίας φυσικού αερίου, που κάνει η ΔΕΠΑ στις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις.

Οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισήχθησαν στο ΕΣΜΦΑ (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φ. Οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισήγαγε η ΔΕΠΑ στο ΕΣΜΦΑ το έτος 2018 ανήλθαν σε 37,7 εκ. MWh (73% αέριο αγωγού και 27% LNG). Η μείωση των πωλήσεων (11,7% όπως προαναφέρθηκε) οφείλεται στην είσοδο και εδραίωση νέων προμηθευτών φυσικού αερίου, στο άνοιγμα των σημείων Εισόδου Σιδηροκάστρου και Κήπων, στις αυξημένες ποσότητες που διέθεσε η ΔΕΠΑ μέσω δημοπρασιών, καθώς και στη λειτουργία δευτερογενούς αγοράς φυσικού αερίου μεταξύ των πελατών της Φυσικού Αερίου) το έτος 2018 ανήλθαν σε 52,7 TWh (79,5% αέριο αγωγού και 20,5% LNG).

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v