ΟΑΣΑ: Μειώνονται τα έσοδα, αυξάνονται οι επιχορηγήσεις

Τα έσοδα του ΟΑΣΑ μειώνονται συνεχώς, ενώ αυξάνονται οι επιχορηγήσεις από υπουργεία αφού έχει διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων μειωμένου ή δωρεάν κομίστρου, υποστήριξε στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννης.

ΟΑΣΑ: Μειώνονται τα έσοδα, αυξάνονται οι επιχορηγήσεις

Συνεχή μείωση παρουσιάζουν τα έσοδα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), την ίδια στιγμή που αυξάνονται οι επιχορηγήσεις. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αναμένεται να εξετάσει και τη μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές, εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της τιμής στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, όπως υποστήριξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννης στη Βουλή. Σε απάντηση ερώτησης της Σοφίας Σακοράφα, βουλευτού του ΜέΡΑ25, ο κ. Κεφαλογιάννης είπε πως η περυσινή αύξηση των συνολικών εσόδων της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ (η πρώτη διαχειρίζεται λεωφορεία και τρόλεϊ και η δεύτερη μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ), που επικαλείται η βουλευτής, οφείλεται σε αύξηση της επιχορήγησης και όχι σε αύξηση από πωλήσεις λόγω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Μάλιστα, στις κάρτες υπάρχει σημαντική μείωση πωλήσεων!

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών υποστηρίζει πως κάμψη πωλήσεων οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ασκούμενη πολιτική της προηγούμενης Κυβέρνησης και των Διοικήσεων των Φορέων αυτών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, χωρίς την απόδοση των αντίστοιχων κονδυλίων από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ενδεικτικά, το 2018 η απαίτηση του ΟΑΣΑ από τα Υπουργεία, βάσει των πραγματικών στοιχείων μετακίνησης ανά κατηγορία δικαιώματος, όπως προκύπτει από τη χρήση της προσωποποιημένης κάρτας, ανήλθε στο ποσό των 120.000.000 ευρώ, εκ των οποίων καταβλήθηκαν στον όμιλο μόνο 39.000.000 ευρώ. Αντίστοιχα για το 2019, ο ΟΑΣΑ προβλέπει ότι η σχετική απαίτηση θα ανέλθει στο ποσό των 137.000.000 περίπου, ενώ τα υπουργεία θα καταβάλουν στον όμιλο μόνο 43.000.000 ευρώ.

Τα έσοδα της ΟΣΥ το 2018 ανήλθαν στα 94.315.000 έναντι 82.539.000 ευρώ το 2017, σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 14%, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανέρχονται σε 40.883.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν το σύνολο τεσσάρων πηγών εσόδων: πωλήσεις εισιτηρίων, πωλήσεις χρονικών καρτών, ποσά που καταβάλλουν τα Υπουργεία και άλλα έσοδα (π.χ. μισθώσεις οχημάτων, πρόστιμα, parking κ.λπ.). Από την ανάλυση των εσόδων, προκύπτει ότι η αύξηση προήλθε σημαντικά από την καταβολή των δαπανών από τα υπουργεία και από πρόστιμα, μισθώσεις κ.λπ.

Τα έσοδα από τα υπουργεία αφορούν ποσά για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την παροχή δικαιώματος σε κοινωνικές ομάδες (φοιτητές, ΑΜΕΑ, Ανέργους, Πολύτεκνους, άτομα άνω των 65 ετών, παιδιά έως 6 ετών και από 7 έως 18 ετών) να απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από την καταβολή κομίστρου. Αντίστοιχα τα έσοδα της ΣΤΑΣΥ το 2017 ανήλθαν στα 90.364.000 έναντι 103.040.000 το 2018, σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 14%, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανέρχονται σε 44.773.000 ευρώ. Από την ανάλυση των εσόδων προκύπτει ότι η αύξηση προήλθε σημαντικά από την καταβολή των δαπανών από τα υπουργεία.

Το 2017, το ποσό της επιχορήγησης που έλαβαν και οι δύο εταιρείες ήταν σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη 2014 - 2016 και το 2018, ενώ για το Α' εξάμηνο του 2019 έχουν ανέλθει ήδη στο ποσό των 100.113.000 ευρώ, συνολικά και για τις δύο εταιρείες.

Η αύξηση των εσόδων κατά 14% το 2018 σε συνδυασμό με τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 56.000.000 ευρώ και τη μη καταβολή εκ μέρους των υπουργείων ποσού 81.000.000 ευρώ από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής με τη χορήγηση μειωμένου ή μηδενικού κομίστρου, είχε ως αποτέλεσμα ο Όμιλος ΟΑΣΑ για το έτος 2018 να παρουσιάσει ζημίες ύψους 50.400.000 έναντι 6.600.000 ευρώ του 2017.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v