Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γκάζια για εμπροσθοβαρή εκτέλεση του ΠΔΕ

Έως τις 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει απορροφηθεί το 70% του προγράμματος. Μπόνους σε όσους πιάνουν τους στόχους, αφαίρεση κονδυλίων σε αυτούς που μένουν πίσω.

Γκάζια για εμπροσθοβαρή εκτέλεση του ΠΔΕ

Με την εμπροσθοβαρή υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα επιχειρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να θέσει τέλος στην υποεκτέλεση του προγράμματος που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Η αρχή γίνεται από το τρέχον έτος, όπου το 70% των πόρων που συνολικά ανέρχονται στα 6,75 δισ. ευρώ (σ.σ. 6 δισ. κοινοτικοί και 750 εκατ. ευρώ εθνικοί) θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Μάλιστα για να επιτευχθεί αυτό, θα ασκείται ασφυκτικός, τριμηνιαίος έλεγχος στους φορείς που εμπλέκονται στην εκτέλεση του ΠΔΕ και σε όσους δεν καλύπτουν τα χρονοδιαγράμματα θα αφαιρούνται πόροι, οι οποίοι θα μεταφέρονται στους δικαιούχους και στα έργα που καταγράφουν μεγαλύτερη απορρόφηση.

Οι όροι αυτοί, αναφέρονται στην εγκύκλιο του υπουργείου για την εκτέλεση του ΠΔΕ 2020 με την επισήμανση ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για «να εξομαλυνθεί η πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ εντός του έτους και να αποφευχθεί η απώλεια πόρων». Υπενθυμίζουμε ότι η υποεκτέλεση του ΠΔΕ του 2019 ανήλθε στο 1,1 δισ. ευρώ σε σύνολο προϋπολογισμού 6,75 δισ. ευρώ.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος, οι φορείς οφείλουν να αποτυπώσουν την παραπάνω ανάγκη για εμπροσθοβαρή εκτέλεση, στην πρόταση κατάρτισης των Προγραμμάτων τους, με ανάλογη κατανομή των πιστώσεων που αναμένεται να αιτηθούν ανά τρίμηνο. Η πρώτη αξιολόγηση των φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Στη συνέχεια, οι φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τον στόχο, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να αναπροσαρμόσει τα όρια πληρωμών του εθνικού ΠΔΕ του φορέα που έχει αποκλίνει.

Έως τέλος Μαρτίου η υποβολή των προτάσεων

Για να μην υπάρξει απόκλιση από τους στόχους που τίθενται, προβλέπεται ότι οι προτάσεις για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2020 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την 30η Μαρτίου 2020, προκειμένου το πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα. Οι προτάσεις, που θα διαμορφωθούν θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του e-ΠΔΕ.

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν σχετικών αιτημάτων των φορέων χρηματοδότησης. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών. Για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ, η εκταμίευση των πόρων μέσω της χρηματοδότησης και οι πληρωμές των έργων συστήνεται να συμβαδίζουν κατά το δυνατόν με τις τριμηνιαίες εγκεκριμένες πιστώσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η δέσμευση πόρων, σε έργα που δεν έχουν ωριμότητα πληρωμής, μέσω της χρηματοδότησης και των εντολών κατανομής, στερεί πόρους από άλλα έργα που έχουν ωριμότητα πληρωμής, ενώ η εκτέλεση σημαντικά μεγάλου ποσοστού πληρωμών στο τελευταίο δίμηνο του έτους δημιουργεί δυσανάλογα αυξημένες ταμειακές ανάγκες στο διάστημα αυτό.

Επισημαίνεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης, λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του ορίου πληρωμών τρέχοντος έτους, το υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v