Δημόσιο: Σκέψεις για προσωπικό ασφαλείας και εκ περιτροπής εργασία

Έτοιμος για σκληρότερα μέτρα εμφανίζεται ο πρωθυπουργός. Τι αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Έτοιμη για εφαρμογή και η τηλεργασία των υπαλλήλων.

Δημόσιο: Σκέψεις για προσωπικό ασφαλείας και εκ περιτροπής εργασία

Αποφασισμένος να λάβει ακόμα σκληρότερα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού, εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχει η δυνατότητα για εκ περιτροπής εργασία στο δημόσιο, εργασία εξ αποστάσεως (τηλεργασία) και επιλογή προσωπικού ασφαλείας, μέτρα που ανά πάσα στιγμή, μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή. Την τελική απόφαση προφανώς θα την έχει ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς του, αλλά και τους ειδικούς επιστήμονες με τους οποίους αξιολογεί τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, όσον αφορά το προσωπικό ασφαλείας, θα οριστεί σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη αντιστοίχως των προαναφερομένων κριτηρίων για τον ορισμό του προσωπικού για εκ περιτροπής εργασία. Σε κάθε περίπτωση για τον ορισμό του προσωπικού για εκ περιτροπής εργασία και προσωπικού ασφαλείας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά και με βάση τις καθημερινές εξελίξεις η δυνατότητα των υπαλλήλων να απασχοληθούν με τις αρμοδιότητές τους.

Για την άμεση εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σημειώνεται στην εγκύκλιο, οι υπάλληλοι θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα με τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου, να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διακίνηση των εγγράφων, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος.

Επίσης, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός, συγχρωτισμός και συνωστισμός των υπαλλήλων στην υπηρεσία, αλλά και για την προστασία αυτών στο πλαίσιο του κινδύνου που αναδύεται λόγω των μετακινήσεων του προσωπικού, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε δύο διακριτές βάρδιες αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα.

Ο αρμόδιος προϊστάμενος (τμήματος ή διεύθυνσης) θα καθορίζει τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία, θα προτεραιοποιεί τις εργασίες που ανατίθενται στους υπαλλήλους και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν θα καθίσταται δυνατή η συνύπαρξη προϊσταμένου και υπαλλήλων.

Σε περίπτωση, συνεχίζει η εγκύκλιος, που το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, εξυπακούεται ότι θα αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν κρίνονται κατεπείγουσες για τη λειτουργία του φορέα τη συγκεκριμένη κρίσιμη χρονική στιγμή ή οι οποίες έχουν τεθεί σε προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας, και σε κάθε περίπτωση εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την εμπειρία ή τις γνώσεις για την άσκηση των καθηκόντων που εκτάκτως θα κληθεί να ασκήσει.

 

Φίλιππος Πανταζής [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v