Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα πιστοποιούν τις επενδύσεις οι ιδιώτες ελεγκτές

Στην έκδοση των «δικαιολογητικών» για την πιστοποίηση επενδύσεων από ιδιώτες προχώρησαν το υπουργείο Ανάπτυξης και η ΕΛΤΕ. Τι πρέπει να κάνουν οι ελεγκτές και τι οι επενδυτές. Αναλυτικά τα βήματα.

Πώς θα πιστοποιούν τις επενδύσεις οι ιδιώτες ελεγκτές

Ανοικτός είναι ο «δρόμος» για την πιστοποίηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων από ιδιώτες ελεγκτές. Πλέον, η δυνατότητα αυτή, που μέχρι πρόσφατα «ανήκε» στους υπηρεσιακούς υπαλλήλους του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «αποκτάται» και από τον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Η ρύθμιση που δίνει «εξουσία» στους ιδιώτες ελεγκτές να πιστοποιούν την υλοποίηση του 100% των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους εντάχθηκε στο νόμο 4635/2019, γνωστό και ως «Επενδύω στην Ελλάδα», προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης και συνεπώς καταβολής των ανάλογων ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης ρύθμισης, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοίνωσαν ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, στην ενότητα «Υποστηρικτικό υλικό» του νόμου 4399/2016, τα υποδείγματα των βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 133829/23-12-2019 (Β' 4789/24-12-2019).

Συνεπώς, με την έκδοση των υποδειγμάτων των βεβαιώσεων, ρυθμίζεται οτιδήποτε αφορά στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισημαίνεται ότι οι αντίστοιχες φόρμες υποβολής αιτήματος ελέγχου από τους επενδυτικούς φορείς καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είναι ήδη διαθέσιμες για όλους τους αναπτυξιακούς νόμους.

Τα βήματα

Για τη διενέργεια των ελέγχων, βάσει του νόμου, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή και οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του ΠΣΚΕ για την παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΛΤΕ. Παράλληλα αποστέλλονται και αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας.

- Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει αίτημα ελέγχου για την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, πρέπει να ορίσουν στο ΠΣΚΕ και τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, δηλώνοντας τον Α.Φ.Μ. τους. (υπάρχει σχετικό πεδίο στις φόρμες του αιτήματος).

- Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και εφόσον κριθεί πλήρες, ο δηλωθείς ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή μέλος της ελεγκτικής εταιρείας αποκτά πρόσβαση στην ενέργεια της έκθεσης ελέγχου του Π.Σ.Κ.Ε.

Σημειώνεται ότι η ενέργεια για τα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του ν. 4399/2016 είναι ήδη διαθέσιμη και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες για τους νόμους 3299/2004 και 3908/2011:

- Διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με την από 9-3-2020 σχετική ανακοίνωση της ΕΛΤΕ (http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/anakoinosi_003_2020.pdf).

- Υποβολή της έκθεσης μέσω του Π.Σ.Κ.Ε.

- Λήψη της «έκθεσης διασφάλισης», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων διασφάλισης 3000 καθώς και της έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα την υπ' αριθμ. 134020/23-12-2019 κοινή Υπουργική απόφαση (Β' 4767/24-12-2019), με τα τυχόν πρόσθετα αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή της, και τις σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης από τον πολιτικό μηχανικό, τον μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης ειδικότητας επαγγελματία όπου προβλέπεται.

- Έλεγχος της πληρότητας της έκθεσης ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v