Στα σκαριά σχέδιο νόμου για την κυκλική οικονομία

Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση ευρείας κλίμακας με όλους τους παραγωγικούς φορείς. Στην κατάρτιση του σχεδίου νόμου για την κυκλική οικονομία θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Νέα πράσινα κριτήρια για τη χρηματοδότηση.

Στα σκαριά σχέδιο νόμου για την κυκλική οικονομία

Για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσω της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών κριτηρίων σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και της εκπόνησης οδικού χάρτη για την κυκλική οικονομία, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, που συντονίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους του ΥΠΕΝ. 

Επεσήμανε πως πραγματοποιήθηκε διαβούλευση ευρείας κλίμακας με όλους τους παραγωγικούς φορείς που εμπλέκονται με την παραγωγή και χρήση πλαστικών μιας χρήσης. Στην κατάρτιση του σχεδίου νόμου και του οδικού χάρτη για την κυκλική οικονομία θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους των φορέων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Γενικός Γραμματέας, επίσης, ανακοίνωσε την ανάγκη προώθησης ειδικών θεμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, όπως καθορισμός κριτηρίων αειφορίας για τη χρηματοδότηση έργων και χρήση της βιομάζας. Προανήγγειλε, δε, τη δημιουργία υποστηρικτικών υποομάδων εργασίας με τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων που θα επεξεργάζονται θέματα του είδους αυτού.

Ηταν η 3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v