Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κίνητρα για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

Έως 60% το ύψος της επιδότησης για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας. Τα όρια του επενδυτικού προϋπολογισμού και οι επιλέξιμες δαπάνες.

Κίνητρα για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

Στην ενίσχυση της ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αποσκοπεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 8 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 9,5 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) ενώ τα επιχορηγούμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν να έχουν «ύψος» από 10.000 έως 330.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 10.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Ωστόσο, κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ίδιους πόρους του δικαιούχου και θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων - καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν δαπάνες για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, διαφοροποίηση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμού, τυποποίησης o απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως προαναφέρθηκε, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 9,5 εκατ. ευρώ, τα 5,5 εκατ. αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και τα 4 εκατ. χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισμού μίας εκ των δύο κατηγοριών είναι δυνατή η μεταφορά του αδιάθετου προϋπολογισμού στην άλλη κατηγορία.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Δράσεις Περιφερειών» ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 / Δράση - Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v