Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρτούνες στον Πειραιά για τους εφοδιαστές πλοίων

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εφοδιαστές πλοίων συζητήθηκαν και στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕΠ. Υπομνήματα προς τον Γ. Πιτσιλή με τα αιτήματα του κλάδου.

Φουρτούνες στον Πειραιά για τους εφοδιαστές πλοίων

Καθεστώς άνισου ανταγωνισμού από ξένες αντιμετωπίζουν οι ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων, καθώς υποχρεώνονται να λειτουργούν στην Ελλάδα με νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν ισχύουν σε άλλες χώρες, σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Έτσι, ενώ θεωρητικά θα μπορούσαν να αποτελούν τον βασικό εφοδιαστή του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον κόσμο, του ελληνικού, όχι μόνο αδυνατούν αλλά χάνουν έδαφος από τους ξένους ανταγωνιστές τους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εφοδιαστές πλοίων συζητήθηκαν και στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕΠ, στο οποίο παραβρέθηκε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έλαβε και σχετικά υπομνήματα προκειμένου να τα συζητήσει με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, αρμόδιο για ορισμένα από τα θέματα που θέτουν οι εφοδιαστές.

Ειδικότερα, το πρώτο ζήτημα αφορά τον όρο που θέτει σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, να παραμένουν στις αποθήκες των εφοδιαστών για 60 ώρες εμπορεύματα που προορίζονται για εξαγωγή, προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή ΦΠΑ. Ο όρος αυτός δεν ισχύει σε αποθήκες που λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης, οι οποίες έτσι αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που απασχολεί τις εταιρείες εφοδιασμού πλοίων καθώς εμποδίζει την ανάπτυξή τους, αφού δυνητικά μπορούν από τον Πειραιά να εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, τον ελληνόκτητο, ο οποίος αποτελεί μια καλή «γέφυρα» προκειμένου να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και στον εφοδιασμό πλοίων ξένης πλοιοκτησίας.

Από την άποψη αυτή υπονομεύεται η προσπάθεια  για την περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά  ως διεθνούς ναυτιλιακού Κέντρου, επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ Κώστας Αχλαδίτης, ο οποίος προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις του  κλάδου δεν δύνανται ισόνομα να συντελέσουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του πυλώνα της Ναυπηγοεπισκευής και της Θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όλα ξεκίνησαν με την αριθ. ΠΟΛ 1184/2018 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία με διετή καθυστέρηση και έπειτα από επανειλημμένα υπομνήματα όλων των αρμόδιων φορέων, εισήγαγε ένα καθεστώς που επιτρέπει την αποθήκευση εγχώριων εμπορευμάτων με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, με τον όρο, ότι τα εμπορεύματα απαιτείται να παραμείνουν στο καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης τουλάχιστον για 60 ώρες.

Ο όρος αυτός στην πραγματικότητα εμποδίζει τους εφοδιαστές πλοίων και διαμεταφορείς να κάνουν χρήση της δυνατότητας απαλλαγής που δίνει το καθεστώς αυτό, αφού ο εφοδιασμός πλοίων γίνεται σε ελάχιστες ώρες που ένα πλοίο παραμένει σε λιμάνι.

Παρά τις επανειλημμένες καθολικές προσπάθειες όλων των φορέων, με την αριθ. Α. 1205/2020 (ΦΕΚ 4120/Β) Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ τροποποιήθηκε η ΠΟΛ 1184/2018, χωρίς όμως να θιγεί η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 που καθιερώνει την υποχρεωτική παραμονή των εγχώριων εμπορευμάτων στην αποθήκη Τελωνειακής Αποθήκευσης τουλάχιστον για 60 ώρες.

Από την άλλη πλευρά, ο όρος των 60 ωρών δεν υπάρχει στην ΠΟΛ 1026/2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) που επιτρέπει την αποθήκευση εγχώριων προϊόντων σε αποθήκες που λειτουργούν σε Ελεύθερες Ζώνες. Εδώ ακριβώς καταγράφεται η άνιση μεταχείριση που ισχύει στη χώρα μας μεταξύ των δυο διαφορετικών καθεστώτων αποθήκευσης, που όμως δεν προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις όπως υποστηρίζουν οι εφοδιαστές πλοίων.

Αυτή ακριβώς η ανισότητα προκαλεί ερωτήματα καθώς έτσι όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες, διαμορφώνεται ένα μονοπωλιακό καθεστώς υπέρ των επιχειρήσεων στην ελεύθερη ζώνη, με αποτέλεσμα πολλές άλλες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό να «μετακομίζουν» δραστηριότητές τους σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια, όπου δεν καταγράφονται τέτοιους είδους προβλήματα.

Δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις

Εξάλλου με ένα δεύτερο υπόμνημα, οι εφοδιαστές πλοίων ζητούν από την ΑΑΔΕ να προσαρμόσει τις οδηγίες της στον νέο νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα (άρθρα 10 και 15 του Ν. 4714/2020), με τον οποίο όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων Νίκος Μαυρίκος δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για εξάλειψη των άνισων όρων ανταγωνισμού των Ελλήνων εφοδιαστών πλοίων με τις εφοδιαστικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα, με τη νέα νομοθεσία καταργείται το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού που προβλεπόταν από την προηγούμενη διάταξη και επιβάρυνε άσκοπα τους εφοδιαστές με διπλές διαδικασίες (μία εισαγωγής και μία εξαγωγής) και τήρηση λογιστικών καταχωρήσεων, επιτρέπεται  ο εφοδιασμός με τροφοεφόδια απαλλαγμένα από δασμό, ΕΦΚ και ΦΚ στα αλιευτικά πλοία υπερπόντιας αλιείας που απαγορεύονται με την προηγούμενη διάταξη και επιτρέπεται ο εφοδιασμός με τροφοεφόδια απαλλαγμένα από δασμό, ΕΦΚ και ΦΚ στα πολεμικά πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού.

Όμως για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, έπρεπε να έχουν καταργηθεί  οι διατάξεις που περιέχονται στις Αποφάσεις Τ. 1940/03 ΑΥΟ και ΔΔΘΕΚΑ 1122298/2017, οι οποίες είναι πλέον αντίθετες με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και επίσης να έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιοι που θεσπίζουν τις εφαρμοστικές διατάξεις και να δίνουν οδηγίες εφαρμογής στα τελωνεία.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, παρόλο που πέρασαν τρεις  μήνες, μέχρι σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν εξέδωσε αυτές τις Αποφάσεις και εγκυκλίους, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η εφαρμογή των διατάξεων που έχουν ρητά καταργηθεί με τον ως άνω νόμο και να συνεχίζονται τα προβλήματα που είχαν ανακύψει από τις καταργηθείσες διατάξεις.

Λάμπρος Καραγεώργος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v