ΕΥ: Το 5G θα δημιουργήσει έως 69.000 νέες θέσεις εργασίας

Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς μπορούν να ενισχύσουν την προστιθέμενη αξία στην οικονομία έως και κατά 12,4 δισ., σύμφωνα με την EY. Αρχές του 2021 η εμπορική λειτουργία των δικτύων, τονίζει ο Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΕΥ: Το 5G θα δημιουργήσει έως 69.000 νέες θέσεις εργασίας

Επενδύσεις που μπορεί να κυμανθούν μεταξύ 4,2 και 6,5 δισ. ευρώ, ενίσχυση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην οικονομία από 7,3 έως 12,4 δισ. ευρώ και 50.000-69.000 νέες θέσεις εργασίας μπορούν να φέρουν την επόμενη δεκαετία (2021-2030) στην ελληνική οικονομία τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στην κινητή τηλεφωνία. Πρόκειται για τα συμπεράσματα μελέτης για τα οφέλη του 5G που εκπόνησε η εταιρεία συμβούλων/ελεγκτών ΕΥ Ελλάδος για λογαριασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και παρουσιάστηκε τη Δευτέρα.

Στη μελέτη δεν παρουσιάζονται μόνο τα οφέλη αλλά και οι προϋποθέσεις ώστε να μεγιστοποιηθεί το κέρδος για την ελληνική οικονομία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ταχεία ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς, η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εφαρμογών και λύσεων που συνδέονται με τα νέα δίκτυα, η έντονη παρουσία του δημοσίου ως πρωτοπόρου χρήστη τέτοιων υπηρεσιών και λύσεων, η κυβερνοασφάλεια για να περιοριστούν οι φόβοι των χρηστών καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινωνικού συνόλου και του οικοσυστήματος 5G.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος Παναγ. Παπάζογλου επισήμανε και τον ρόλο που μπορούν να έχουν τα δίκτυα 5G στην ενίσχυση της ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού για άμεσες ξένες επενδύσεις. Υπενθύμισε πως περίπου το 15% των κεφαλαίων για άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αφορούσαν την ψηφιακή οικονομία, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται το 2019, ενώ σημαντικές είναι και οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις (όπως της Microsoft για την ανάπτυξη data centers) που ανακοινώθηκαν το 2020. «Το πραγματικό κόστος μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο είναι μικρότερο από ποτέ», τόνισε ο κ. Παπάζογλου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, στη σύντομη παρέμβασή του, υποστήριξε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να είναι καταλύτης για την αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας. Ο κ. Πιερρακάκης επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες που έλαβε η κυβέρνηση για να προχωρήσει γρήγορα η παραχώρηση του φάσματος για τα δίκτυα 5G (ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη) και την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα προσφέρει λύσεις με βάση τα νέα δίκτυα μέσω του επενδυτικού ταμείου «Φαιστός». Το τελευταίο προικοδοτείται με τμήμα των εσόδων από την παραχώρηση του φάσματος και ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να χρηματοδοτεί καινοτόμες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις με βάση τα δίκτυα 5G. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για να διακρατηθεί φάσμα το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε ερευνητικούς φορείς, νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.α.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αντ. Τζωρτζακάκη, στις 20 Δεκεμβρίου θα παραχωρηθεί το φάσμα στις τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που συμμετέχουν στη δημοπρασία και αρχές του 2021 θα έχουμε εμπορική λειτουργία των δικτύων 5G.

Όπως είπε, «ο χρόνος είναι σημαντικό στοιχείο, ώστε η αξία που θα παραχθεί από το 5G να είναι εμπροσθοβαρής. Γι’ αυτό έχουμε βάλει και στον διαγωνισμό για το φάσμα όρους για εμπροσθοβαρή ανάπτυξη των δικτύων. Προβλέπεται 60% κάλυψη σε τρία χρόνια και σε έξι χρόνια 94% κάλυψη. Με κίνητρα για την ανάπτυξη των δικτύων στους παρόχους». Παράλληλα προβλέπονται κίνητρα για ανάπτυξη υπηρεσιών από ένα οικοσύστημα που ήδη έχουν ξεκινήσει με το «Φαιστός».

Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιδοτηθούν δράσεις ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην εποχή του 5G.

Ο κ. Tom Loozen, υπεύθυνος τηλεπικοινωνιών της EY διεθνώς, τόνισε πως απαιτείται σαφής εθνική στρατηγική για το 5G και στενή συνεργασία του οικοσυστήματος για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων. Με ενεργό ρόλο της κυβέρνησης πέρα από την παροχή του φάσματος. Σε πολλές χώρες όπως στη Γερμανία και τη Φινλανδία, η κυβέρνηση στηρίζει τις επενδύσεις που συνδέονται με τα νέα δίκτυα, μειώνει το κόστος ανάπτυξής τους, ενισχύει την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.α., όπως εξήγησε.

Ο κ. Χρήστος Κόκιος, υπεύθυνος για τον κλάδο τηλεπικοινωνιών στην EY Ελλάδος, είπε πως «το 5G μπορεί να είναι καταλύτης και πολλαπλασιαστής της ελληνικής κοινωνίας βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών». Θα συνεισφέρει επενδύσεις 1,2 έως 1,5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη των δικτύων (χωρίς τα ποσά που απαιτούνται για την αγορά του φάσματος) και πρόσθετες επενδύσεις 2,7-5 δισ. ευρώ σε κάθετους κλάδους της οικονομίας.

Στην EY επικεντρώθηκαν σε επτά κλάδους στους οποίους μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση η ανάπτυξη των νέων δικτύων όπως το δημόσιο, η βιομηχανία, η χονδρική και λιανική, οι μεταφορές και αποθήκευση, η ενέργεια, η αγροτική οικονομία και ο τουρισμός. Οι κλάδοι μεταποίησης και μεταφορών και logistics θα επενδύσουν τα σημαντικότερα κεφάλαια σε κάθετες λύσεις που συνδέονται με τα δίκτυα πέμπτης γενιάς.

«Η ανάπτυξη 5G δημιουργεί έξι ευκαιρίες», είπε ο κ. Κόκιος. Αποτελεί μοχλό επενδύσεων, μπορεί να επισπεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό κλάδων με οφέλη σε όρους ακαθάριστης αξίας, να ενισχύσει την εξωστρέφεια μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων, να συμβάλλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και να εξασφαλίσει την ανάπτυξη λύσεων απομακρυσμένης εργασίας και συνεργασία στο πλαίσιο της πανδημίας.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v