Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με τραπεζικά κριτήρια τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

«Αναζητούμε επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις και όχι αυτούς που θέλουν επιδοτήσεις» τονίζει ο Θ. Σκυλακάκης. Έτοιμο να ανταποκριθεί το τραπεζικό σύστημα δήλωσε ο Φ. Καραβίας.

Με τραπεζικά κριτήρια τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

Με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια θα αξιολογούνται οι ιδιωτικές επενδύσεις, που επιδιώκουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα χαμηλότοκης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτό επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης, για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και την απολιγνιτοποίηση, η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του θεσμού των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης από τράπεζα ή από τρίτο φορέα (EBRD, ΕΤΕπ, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια κά) θα αποτελεί προαπαιτούμενο, προκειμένου να εξετασθεί η επιλεξιμότητα της επένδυσης, υποσχόμενος ότι εφόσον ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο, οι διαδικασίες έγκρισης θα τρέχουν ταχύτατα.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, κάλεσε τις επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να εντάξουν επενδύσεις τους στις δράσεις του Ταμείου, να ξεκινήσουν άμεσα την κατάρτιση αξιόπιστων business plans, υπενθυμίζοντας την πρόθεση του Δημοσίου να ανοίξει την … κάνουλα της χρηματοδότησης με ίδιους πόρους, πριν τις πρώτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι οικονομικές ενισχύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, προέρχονται από το σκέλος των δανείων του προγράμματος, το οποίο για την Ελλάδα προβλέπεται να ανέλθει (σ.σ. βάσει του προσχεδίου) σε 13 δισ. ευρώ. Με δεδομένο, δε, ότι απαιτείται ίδια συμμετοχή και χρηματοδότηση από τρίτους (τράπεζα ή άλλο φορέα), εκτιμάται ότι οι συνολικές επενδύσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα θα ξεπεράσουν τα 26 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια θα παρέχεται μέσω χαμηλότοκης και μακροχρόνιας χρηματοδότησης. Το ύψος των επιτοκίων, ο – εθνικός- φορέας, μέσω του οποίου θα χορηγείται η χρηματοδότηση και σειρά άλλων κρίσιμων λεπτομερειών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Αυτό που οριστικοποιήθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο είναι ότι η αξιολόγηση των επενδύσεων θα διενεργείται, πρακτικά, από τις τράπεζες ή τρίτο χρηματοδοτικό φορέα. Εφόσον το τραπεζικό σύστημα πάρει το ρίσκο να χρηματοδοτήσει την επένδυση, χορηγώντας δάνεια που θα αντιστοιχούν περίπου ως το 40% του ύψους της ( σ.σ. απαιτείται ίδια συμμετοχή τουλάχιστον 20%), ανοίγει ο δρόμος για να γίνει επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο και να εγκριθεί τυπικά από τους διαπιστευμένους συμβούλους.

Σε αυτή την περίπτωση οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτούν, μέσω χαμηλότοκου και μακροπρόθεσμου δανείου, ως το 40% της επένδυσης. Αν με βάση τα τραπεζικά κριτήρια το business plan της επένδυσης κρίνεται μη βιώσιμο και δεν εξασφαλίζεται χρηματοδότηση από τρίτο, δεν θα εξετάζεται καν από τους διαπιστευμένους συμβούλους.

«Αναζητούμε επιχειρηματίες, που θέλουν να κάνουν επενδύσεις και όχι επιχειρηματίες που θέλουν να πάρουν επιδοτήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκυλακάκης, βάζοντας μια ακόμη σημαντική πρόσθετη δικλίδα καθώς ανέφερε ότι τα χαμηλότοκα δάνεια θα πρέπει να διαθέτουν rating.

Με δεδομένο ότι η παραπάνω χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα προσμετρηθούν στο δημόσιο χρέος, η εξασφάλιση rating για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα επιδοτηθούν αποτελεί προϋπόθεση, ώστε οι αγορές να πειστούν ότι το παραπάνω χρέος θεωρείται ανακτήσιμο.

Έτοιμο να ανταποκριθεί στο ρόλο του το τραπεζικό σύστημα

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στον παραπάνω ρόλο, αξιολογώντας τα επενδυτικά σχέδια και χορηγώντας χρηματοδότηση σε όσα εξ αυτών κρίνονται βιώσιμα.

Ο κ. Καραβίας αφού τόνισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν για την Ελλάδα ιστορική ευκαιρία για να καλύψει την τεράστια αποεπένδυση της προηγούμενης 12ετίας και να επαναπροσανατολίσει το οικονομικό της μοντέλο στις σύγχρονες επιταγές, σημείωσε το εξής ευχάριστο πρόβλημα, που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση:

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η χώρα διαθέτει τα – ευρωπαϊκά- κονδύλια για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις. Καλείται, όμως, να βρει «ώριμα» επενδυτικά σχέδια, για να εξασφαλισθεί η απορροφητικότητα, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος λόγω της περιορισμένης προβλεπόμενης διάρκειας του Ταμείου.

Επισήμανε, επίσης, ότι η συγκυρία που δημιούργησε η τεράστια νομισματική χαλάρωση είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Υπό το παραπάνω πρίμα, απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών, σημειώνοντας ότι σωστά η κυβέρνηση προτίθεται να ξεκινήσει με ίδιους πόρους τη χρηματοδότηση έργων, πριν τις πρώτες εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικά κίνητρα για τη Βιομηχανία και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης να κινητροδοτήσει τη μεγέθυνση των εγχώριων επιχειρήσεων, μέσω εξαγορών- συγχωνεύσεων. Πέραν των φορολογικών κινήτρων πρέπει να δοθούν στοχευμένα κίνητρα ώστε να μεγαλώσει το μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, Βασίλης Καζάς τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένα κίνητρα, ώστε να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (με κάτω από 250 εργαζόμενους), να αναπτυχθούν συνεργατικά σχήματα στον πρωτογενή τομέα που να επιτρέπουν την καθετοποίησή του και να αντιμετωπιστεί η χαμηλή εξωστρέφεια της εγχώριας Βιομηχανίας.

Ειδικά για τη Βιομηχανία ο κ. Καζάς τόνισε ότι συνίσταται η θέσπιση ειδικών κινήτρων για την χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης και κίνητρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που είναι σήμερα κατά 45% υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v