Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες δράσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Με συνέργειες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» η ενίσχυση των επιχειρήσεων για να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Νέες δράσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Τη χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που θα στοχεύουν στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του συνόλου των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και ανοιχτής διάθεσης και αξιοποίησης των δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός του νέου ΕΣΠΑ, δηλαδή της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

Υπενθυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται στα 638 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη οι πόροι θα που διατεθούν για έργα και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) τα οποία υλοποιούνται από τις περιφέρειες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προγράμματος που κατατέθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη γενική γραμματεία ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πέραν των δράσεων που προαναφέρονται, θα υπάρξουν και παρεμβάσεις ενίσχυσης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων (Artificial Intelligence, IoT, Cloud Computing, Big Data, κλπ.), υποστήριξης της ανάπτυξης κέντρων καινοτομίας για ΤΠΕ, εντός και εκτός Δημόσιας Διοίκησης, κ.ο.κ.

Συνέργειες με το ΕΠΑνΕΚ

Ωστόσο, παρά το σχεδιασμό επιμέρους δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, είναι προφανές ότι οι πόροι του προγράμματος δεν αρκούν για εκτεταμένες παρεμβάσεις. Και για το λόγο αυτό, στο σκέλος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων θα υπάρξουν συνέργειες με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Συγκεκριμένα, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, από το ΕΠΑνΕΚ, - το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κονδύλιά του για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 ανέρχονται στα 4,1 δισ. ευρώ - προγραμματίζεται να υλοποιηθούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που προωθούν καινοτόμες λύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την προσαρμογή τους στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς και τη στροφή τους σε «πράσινες» διαδικασίες και προϊόντα.

Παράλληλα, θα υπάρξουν χρηματοδοτικά προγράμματα για την περαιτέρω αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για την επέκταση και ολοκλήρωση όλου του φάσματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (B2B, B2C, C2C).

Τέλος, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα», θα υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν και πιστοποιούν και τις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού σε οριζόντιες (Industry 4.0 και ενδεχομένως στη πράσινη οικονομία), αλλά και κλαδικές εξειδικεύσεις, ιδίως στους κλάδους υψηλής προτεραιότητας.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v