Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πακέτο επιχορηγήσεων για δικηγόρους, γυμναστήρια και παιδότοπους

Έως 2.500 ευρώ για την ψηφιακή ενίσχυση των δικηγορικών γραφείων. Κεφάλαιο κίνησης για την επανεκκίνηση της δραστηριότητας γυμναστηρίων και παιδότοπων.

Πακέτο επιχορηγήσεων για δικηγόρους, γυμναστήρια και παιδότοπους

Δύο προγράμματα, εκ των οποίων το ένα αφορά τη χρηματοδότηση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων και το δεύτερο την επιχορήγηση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων, ετοιμάζεται να ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα κονδύλια για τη χρηματοδότησή των προγραμμάτων θα προέλθουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τους δικηγόρους, ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις ψηφιακής ενίσχυσης των γραφείων τους, ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα στον τομέα της δικαιοσύνης με καθώς προετοιμάζεται το έδαφος για τηλεδίκες, τηλεανακρίσεις, αλλά και η ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων.

Το ύψος της ενίσχυσης για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγορικών γραφείων, εξετάζεται να είναι έως 2.500 ευρώ και θα λαμβάνονται υπόψη τρεις βαθμίδες εισοδηματικών κριτηρίων. Για τη λήψη της επιχορήγησης θα είναι υποχρεωτική η κατάθεση παραστατικών αγοράς ψηφιακού εξοπλισμού.

Τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι

Σε ό,τι αφορά τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους, το σχετικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ως ενίσχυση για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους. Το κεφάλαιο αυτό δεν θα επιστραφεί καθώς έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ωστόσο το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις των δύο κλάδων, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα κυμαίνεται από 4.000 έως 20.000 ευρώ, κλιμακούμενο, βάσει του αριθμού των απασχολουμένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v