Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Ηλεκτρονικό μάτι» σε καζίνο και ιντερνετικό τζόγο

Να αλλάξει πλήρως τον τρόπο ελέγχου των καζίνων, που πλέον θα γίνεται... εξ αποστάσεως, στοχεύει η Επιτροπή. Με νέο διαγωνισμό θα προμηθευτεί σύστημα για την εποπτεία και του ηλεκτρονικού τζόγου.

«Ηλεκτρονικό μάτι» σε καζίνο και ιντερνετικό τζόγο

Την πλήρη αλλαγή του τρόπου ελέγχου των καζίνων προετοιμάζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Το άνοιγμα των καζίνων στις 14 Μαΐου αιφνιδίασε την Επιτροπή, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αδειόδοτησης των εταιρειών ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, έχοντας «απορροφήσει» όλο της το προσωπικό σε αυτή τη διαδικασία.

Η ΕΕΕΠ διενεργεί ελέγχους και στα 10 καζίνα που είναι εγκατεστημένα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κορινθία, την Αχαΐα, τη Φλώρινα, την Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Σύρο και τη Χαλκιδική. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο των καζίνων σε κάποια σημεία, όμως, είναι αντιφατικό και στην πρακτική του υλοποίηση εντελώς παρωχημένο.

Στόχος είναι να προωθηθεί μία νομοθετική ρύθμιση που θα εφαρμόσει σύγχρονα πρότυπα ελεγκτικής, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συνετή αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που υπάρχουν. Παράλληλα προωθείται και αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου από την ΕΕΕΠ σχετικά με το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στην επιτροπή. Ωστόσο, άμεσα ξεκινά ο έλεγχος από απόσταση, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει στηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου στην ΕΕΕΠ, αλλά και στα καζίνα που το επιτρέπει.

Ο έλεγχος τα τελευταία τριάντα χρόνια

Έως ότου ξεκινήσει η πανδημία και για περίπου 30 χρόνια, ο έλεγχος γινόταν από ειδικά κλιμάκια, αποτελούμενα από δύο έως τέσσερις ελεγκτές. Το κάθε κλιμάκιο έμενε στο κάθε καζίνο για χρονικό διάστημα ενός μηνός και παραβρισκόταν στις καταμετρήσεις που γίνονταν κάθε ημέρα. Υπέγραφαν το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης, που περιλάμβανε και το ποσό των δικαιωμάτων του δημοσίου για κάθε μέρα, το οποίο άμεσα μεταβιβαζόταν στην ΕΕΕΠ. Παράλληλα, στο διάστημα της παραμονής τους έκαναν διάφορους ελέγχους για επιμέρους ελεγκτικά αντικείμενα στο καζίνο όπως στα τραπέζια παιγνίων κ.ά. Οι ελεγκτές των καζίνων «κόστιζαν» επιπλέον περίπου 100 € την ημέρα ο ένας. Τα €60 για έξοδα διαμονής και τα €40 για διατροφή.

Από το 1990 που ξεκίνησε ο συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου, έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Τότε τα έσοδα από τα καζίνα προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από τα «τραπέζια», τώρα το 70% των εσόδων των καζίνων προέρχονται από τα «μηχανάκια» (slots), τα οποία παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, μέσω του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος κάθε καζίνου, στο οποίο έχει άμεση πρόσβαση η ΕΕΕΠ.

Αλλαγές έχουν γίνει και σε τεχνολογικό επίπεδο. Οι καταμετρήσεις στο τέλος κάθε παικτικής ημέρας, που γίνονται σε ειδικό δωμάτιο με αυστηρές διαδικασίες, μαγνητοσκοπούνται και είναι στη διάθεση της ΕΕΕΠ. Επιπλέον η ΕΕΕΠ έχει ήδη εγκαταστήσει συστήματα απευθείας σύνδεσης μέσω VPN, όπου μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις καταμετρήσεις εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα πέντε μεγαλύτερα καζίνα, τα συστήματα VPN λειτουργούν αποτελεσματικά. Με τα υπόλοιπα πέντε υπάρχουν ορισμένες φορές προβλήματα, είτε επειδή οι επιχειρήσεις είναι προβληματικές είτε επειδή έχουν αδυναμίες τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Σε αυτά τα καζίνα θα γίνει σύσταση από την ΕΕΕΠ να αποκαταστήσουν άμεσα τα προβλήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το άμεσο προσεχές διάστημα και πριν από οποιαδήποτε μεταβολή στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, θα ισχύουν τα εξής:

  • Ο έλεγχος των καταμετρήσεων κάθε παικτικής ημέρας θα γίνεται απομακρυσμένα από τα Videos στα οποία έχει πρόσβαση η ΕΕΕΠ, θα συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα στην ΕΕΕΠ, θα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα των εταιρειών καζίνων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΕΠ και θα γίνεται η οριστικοποίηση στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΕΠ.
  • Με το υφιστάμενο πλαίσιο ή με την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, οι καταμετρήσεις, ανεξάρτητα από το Videos, θα εποπτεύονται απομακρυσμένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των εγκατεστημένων VPN.
  • Οι καταμετρήσεις θα παρακολουθούνται από ελεγκτές της ΕΕΕΠ απομακρυσμένα μέσω VPN, οι οποίοι θα συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα, θα τα συγκρίνουν με εκείνα της εταιρείας και θα κάνουν τις προβλεπόμενες καταχωρήσεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΕΠ.
  • Όπου για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι συνδέσεις των VPN, ο έλεγχος των καταμετρήσεων θα γίνεται από τα Videos και θα διενεργείται έρευνα, αν η μη αποτελεσματική σύνδεση οφείλεται σε ευθύνη του καζίνου ή όχι.
  • Τα κλιμάκια των ελεγκτών θα επισκεφτούν ανάλογα με τον προγραμματισμό της ΕΕΕΠ όλα τα καζίνα που λειτουργούν και θα διενεργήσουν απογραφή του παικτικού εξοπλισμού κατά τον χρόνο της επίσκεψής τους, συγκρίνοντάς την με την απογραφή που διενήργησε η εταιρεία κατά το άνοιγμα και διευκρινίζοντας τυχόν διαφορές που υπήρξαν εν τω μεταξύ.
  • Τα κλιμάκια των ελεγκτών θα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕΕ και της ΕΑΔ, με βάση εντολές ελέγχου για ελεγχόμενες μονάδες που βρίσκονται σε μία περιοχή. Δηλαδή θα διενεργούν κατά κανόνα αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε καζίνα, καταστήματα ΟΠΑΠ και καταστήματα με VLT, μόνο για τον χρόνο που απαιτείται να εκτελέσουν τη ληφθείσα εντολή.
  • Για καζίνα που αποδειγμένα δεν λειτουργούν καθόλου τα VPN, θα ασκηθει πίεση για την ταχύτατη αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων ή μέχρι την επίλυσή τους, τη χρήση εναλλακτικών πρακτικών που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση των καταμετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποσταλεί ελεγκτής για διαρκή παρουσία, ενώ όλες αυτές οι περιπτώσεις θα επανεξεταστούν για τη λήψη μέτρων από την ΕΕΕΠ ή για αυξημένους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, αν δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα τεχνικά προβλήματα. Εναλλακτικά ο έλεγχος των καταμετρήσεων θα γίνεται από τα Videos.

Νέος διαγωνισμός για εποπτεία του ηλεκτρονικού τζόγου

Στο τέλος του Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της χορήγησης των αδειών επταετούς διάρκειας ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, η οποία θα φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.

Μέχρι τώρα, τα έσοδα από τις στοιχηματικές δραστηριότητες και τα τυχερά παιχνίδια υπολογίζονταν κατά δήλωση των ίδιων των εταιρειών, με στελέχη της αγοράς να κάνουν λόγο για φαινόμενα απόκρυψης εσόδων και φοροδιαφυγής.

Οι αδειοδοτημένες εταιρείες διαδικτυακού στοιχηματισμού, με βάση το καθεστώς των αδειών που έχουν λάβει, θα πρέπει να δίνουν στην ΕΕΕΠ τη δυνατότητα για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο τόσο των εσόδων τους όσο και όλων των κινήσεων που πραγματοποιούνται.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των εταιρειών που θα λειτουργούν στην Ελλάδα με το Πληροφοριακό Σύστημα της Επιτροπής, αλλά και με τη διατήρηση των δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον.

Οι εταιρείες κάθε δύο ώρες θα πρέπει να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους, χωρίς να μπορούν να προχωρούν σε αλλαγές. Η ΕΕΕΠ καλείται να αναπτύξει ένα σύστημα για να αντλεί τα δεδομένα και να πραγματοποιεί ελέγχους.

Για τον λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα θα προκηρύξει διαγωνισμό, προϋπολογισμού περίπου 1 εκατ. ευρώ, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας .

Νέες άδειες καζίνων

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) πρόκειται άμεσα να ανοίξει και τη διαδικασία για τις νέες άδειες των καζίνων υπό το καθεστώς των ΕΚΑΖ, που θεσμοθετήθηκε πριν από δύο χρόνια.

Σε εκκρεμότητα είναι η διαδικασία για την άδεια του Καζίνου στο Ελληνικό, η διαδικασία για τη μετεγκατάσταση του Καζίνου της Πάρνηθας, η χορήγηση αδειών και κυρίως ο αυστηρός έλεγχος των διαδικτυακών εταιρειών τυχερών παιγνίων και η μετατροπή των υφιστάμενων καζίνων σε ΕΚΑΖ.

Ας σημειωθεί ότι μόνο για την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων για τα διαδικτυακά παίγνια και τις ΕΚΑΖ θα απαιτηθεί ο έλεγχος πάνω από 6.000 δικαιολογητικών σε ένα χρόνο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v