Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμψηφίζει φόρους-εισφορές με επιδοτήσεις πανδημίας το Δημόσιο

Προ των πυλών η επιδότηση πάγιων δαπανών. Περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις δικαιούχοι στην εστίαση και 3.500 σε ξενοδοχεία-καταλύματα, μετά το φιλτράρισμα των αιτήσεων. Ποιοι άλλοι κλάδοι περιλαμβάνονται. Τι θα καθορίζει η υπό έκδοση απόφαση του ΥΠΟΙΚ.

Συμψηφίζει φόρους-εισφορές με επιδοτήσεις πανδημίας το Δημόσιο

Εστίαση και τουρισμός αναμένεται να λάβουν τη μερίδα του λέοντος από το πακέτο των 500 εκατ. ευρώ της επιδότησης πάγιων δαπανών.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του με την έκδοση της σχετικής απόφασης το αργότερο έως την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ έως το τέλος του μήνα αναμένεται τα πιστωτικά σημειώματα να έχουν αναρτηθεί στις θυρίδες των πληγέντων σε Taxisnet και ΕΦΚΑ για τον συμψηφισμό των επιδοτήσεων με φόρους και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Με τα χρήματα τα οποία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους θα μπορούν να πληρωθούν πάσης φύσεως φόροι και εισφορές έως το τέλος του έτους, αλλά τα ποσά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με άλλο τρόπο πέραν του συμψηφισμού. Δεν πρόκειται δηλαδή κανένας να πάρει λεφτά στο χέρι, αλλά μόνο ανάσα ρευστότητας μέσω των πιστωτικών συμψηφισμού.

Οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν για επιδότηση πάγιων δαπανών ξεπέρασαν τις 74.000 αλλά περισσότερες από τις μισές δεν πέρασαν τις «εξετάσεις». Βασικότεροι λόγοι απόρριψης, η πτώση τζίρου μικρότερη του 30% πέρυσι, η δήλωση κερδών και όχι ζημιών αλλά και η κάλυψη των πάγιων δαπανών τους από ενισχύσεις τις οποίες είχαν ήδη λάβει. Δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις «επιτήδειων» οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα των πληττόμενων από την πανδημία, άρα δικαιούχων ενισχύσεων, αλλά υπέβαλαν αιτήσεις ενδεχομένως με το σκεπτικό «αν περάσει, πέρασε…».

Μετά το φιλτράρισμα των αιτήσεων και την απόρριψη των μη δικαιούχων, έχει προκύψει μια λίστα στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις εστίασης και 3.500 ξενοδοχεία-καταλύματα, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών, κ.ά.

Στην υπό έκδοση απόφαση θα περιγράφονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες της επιδότησης των πάγιων δαπανών, η οποία μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και το 70%-80% των συνολικών. Ως πάγιες δαπάνες νοούνται παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και λογαριασμοί για ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Ήδη είναι γνωστό πως επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

  • απασχολούσαν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021
  • ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ
  • έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος
  • είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020
  • είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους
  • δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019, αλλά εντάσσονται και οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη μετά την 1-1-2019 καθώς και οι επιχειρήσεις που απέκτησαν υποκατάστημα στο διάστημα Απρίλιος 2019 - Δεκέμβριος 2020, όπως άλλωστε και τα ΚΤΕΛ.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v