Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρέη προς ΕΦΚΑ: Πώς θα γίνει η μετάπτωση από τις 12 στις 72 δόσεις

Τροπολογία δίνει τη δυνατότητα 72 δόσεων για χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021. Αναλυτικά πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση. Τι διεκδικούσαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Χρέη προς ΕΦΚΑ: Πώς θα γίνει η μετάπτωση από τις 12 στις 72 δόσεις

Τη δυνατότητα ρύθμισης, σε 72 δόσεις, των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας προβλέπει διάταξη σε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο συζητείται στη Βουλή.

Πρόκειται για ένα αίτημα χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν εντάξει τις μέχρι ένα διάστημα «παγωμένες» εισφορές της πανδημίας στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και στο εξής θα μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων, όπως ισχύει και για τα χρέη προς την Εφορία.

Αναλυτικά, η σχετική διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας ρύθμισης των έως 72 δόσεων, για οφειλές που δημιουργήθηκαν προς τον ΕΦΚΑ κατά την περίοδο της πανδημίας και αφορούν στις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή οι εν λόγω οφειλές σε περίπτωση που έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις, να ρυθμιστούν σε έως 72.

Το μέτρο ήρθε μετά από αίτημα χιλιάδων επιχειρήσεων, κρίθηκε δε απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνσή τους, λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και για την ευθυγράμμιση με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές οφειλές.

Πώς θα λειτουργεί η νέα ρύθμιση

Με τη νέα προσθήκη του υπουργείου Εργασίας, η τελική ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ διαμορφώνεται ως εξής:

Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων, από 27.10.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v