Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς το Υπουργείο Υγείας θα προσπαθήσει να περιορίσει το clawback

Ποια είναι η πρώτη αίσθηση της αγοράς από τα νέα μέτρα.

Πώς το Υπουργείο Υγείας θα προσπαθήσει να περιορίσει το clawback

Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης για τον περιορισμό του clawback, ο στοχευμένος έλεγχος της συνταγογράφησης αλλά και η επίλυση ορισμένων στρεβλώσεων του παρελθόντος είναι τα βασικά σημεία της τροπολογίας/προσθήκης που συμπεριέλαβε το  Υπουργείο Υγείας στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας». 

Συνοπτικά, οι αλλαγές που επιφέρει η τροπολογία είναι οι εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1

Ο Υπουργός Υγείας αποκτά το δικαίωμα θέσπισης κλειστών προϋπολογισμών σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4) ή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) ή φαρμάκων εντός της περιόδου της προστασίας των  δεδομένων (on-patent) ή φαρμάκων μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων (off-patent), καθώς και φαρμάκων χωρίς περίοδο προστασίας των δεδομένων. 

ΑΡΘΡΟ 2

Η συνταγογράφηση φαρμάκων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από την 1/1/2022 θα γίνεται μόνο από Δημόσιες Δομές. Παράλληλα, τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Ουσιαστικά, μιλάμε για προσπάθεια ελέγχου της συνταγογράφησης, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς μέσω της επαναφοράς του μέτρου, όπου μόνο οι νοσοκομειακοί γιατροί συνταγογραφούσαν για τις άνωθεν κοινωνικές ομάδες το 2018-2019. Ουσιαστικά λοιπόν, από τον προϋπολογισμό για την υγεία -τα 2 δισ. και κάτι- αποδεσμεύονται περί τα 150 εκατ. ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την υγειονομική κάλυψη των παραπάνω ομάδων. Οπως λέγεται, το σχετικό κονδύλι από τη νέα χρονιά θα επιβαρύνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ωστόσο, υπάρχει έντονη αντίδραση από Συλλόγους Ασθενών, καθώς πολλά μέλη που ανήκουν στους ανασφάλιστους, διαμαρτυρηθήκαν λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών (COVID-19) και του κινδύνου που διατρέχουν στις δημόσιες δομές.

ΑΡΘΡΟ 3

Παύει να ισχύει το μειωμένο στο ήμισυ ποσοστό συμμετοχής των ασθενών για τα φάρμακα για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, το ποσοστό της συμμετοχής των ασθενών μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας να μειώνεται για τα γενόσημα φάρμακα. Αρα το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί. 

ΑΡΘΡΟ 4

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την ανάγκη συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, μπορεί ο Υπουργός Υγείας (με όριο μείωσης τιμής που θα ορίζει ο ίδιος) να αποφασίσει δεύτερη πλήρη αναθεώρηση τιμών φαρμάκων μέσα στο ίδιο έτος. Παράλληλα, θεσπίζονται κίνητρα μετάβασης των φαρμακευτικών προϊόντων από τη θετική λίστα στην αρνητική λίστα. 

Σε αυτό το σημείο, η αγορά ζητά διευκρινίσεις καταρχήν όσον αφορά την μετάβαση σκευασμάτων από τη θετική στην αρνητική λίστα. Οπως μας ανέφεραν, μπορεί κάποια φάρμακα να έχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα συμπτώματα ή να υπάρχουν αρκετές και σημαντικές παρενέργειες, οπότε και να μην είναι δυνατή η μεταφορά τους στην αρνητική λίστα. Επίσης, κατά τις ίδιες πηγές, θα πρέπει η Πολιτεία να συγκεκριμενοποιήσει τα κίνητρα της μεταφοράς, έτσι ώστε να αποφασίσουν οι εταιρείες αν τελικά θέλουν να βγάλουν σκευασματα τους από τη θετική λίστα. Πάντως, θυμίζουμε ότι στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας είναι να βγουν εκτός της θετικής λίστας τα σκευάσματα με κόστος κάτω των 5 ευρώ. 

Στο μεταξύ, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι ενώ η ανατιμολόγηση γίνεται στα τέλη του χρόνου, ο Υπουργός μπορεί ακόμη και στα μέσα της χρονιάς αν υπάρχει σημαντική αύξηση του clawback να την κάνει και νωρίτερα, καταργώντας ακόμη και τη μείωση του έως του 7%, αν οι μειώσεις τιμών στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερες.

ΑΡΘΡΟ 5

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, τα επιμέρους κριτήρια διαπραγμάτευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιδίως το ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) και του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού έκπτωσης (rebate) του εκάστοτε φαρμάκου, ο όγκος πωλήσεών του σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές πώλησής του σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν αυτές υπολείπονται της τιμής πώλησής του στην ελληνική επικράτεια και πρόκειται για φάρμακο υπό προστασία. 

Στελέχη της αγοράς, μας ανέφεραν ότι με το συγκεκριμένο μέτρο επιχειρείται η προσθήκη επιπλέον κριτηρίων τα οποία θα αξιολογεί η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, αυστηροποίηση που αναμένεται να οδηγήσει και σε επιπλέον εκπτώσεις. Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια κράτη της Ε.Ε. αναφέρεται το άρθρο, καθώς τα μέλη της Ε.Ε. είναι 27 αλλά μόνο 18 έχουν ευρώ. Στόχος του μέτρου είναι η περαιτέρω πίεση των τιμών κατά τη διαπραγμάτευση, ωστόσο τα υψηλά Rebates & Clawbacks, δεν αφήνουν πρακτικά περιθώρια για επιπλέον εξοικονομήσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Αλλαγές στη σύσταση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.  

Πληροφορίες λένε, ότι μπορεί να αντικατασταθούν δύο μέλη ή να προστεθούν δύο καινούργια μέλη. Η Επιτροπή τώρα είναι 9μελής

ΑΡΘΡΟ 7

Πλήρης ένταξη της συνταγογράφησης αντιρετροϊκών φαρμάκων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.). 

Ουσιαστικά η διάθεση των συγκεκριμένων φαρμάκων παύει να είναι χειρόγραφη και θα περάσει στο σύστημα, όπως και τα ονόματα των ιατρών που θα τα χορηγούν αλλά και κάποια ιδιωτικά φαρμακεία που θα τα παρέχουν. 

Πηγή: iatronet.gr

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v