Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Εκαψε» κεφάλαια 38,1 δισ. ευρώ σε μια 10ετία το ΤΧΣ

Με ζημιές 427 εκατ. ευρώ έκλεισε το α' εξάμηνο 2021. Στα 38,1 δισ. ευρώ οι συσσωρευμένες ζημιές. Πού υποχώρησαν τα ίδια κεφάλαια. Κάτω από το 1 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα, μετά τις συμμετοχές στις ΑΜΚ Πειραιώς, Alpha και Attica Bank.

«Εκαψε» κεφάλαια 38,1 δισ. ευρώ σε μια 10ετία το ΤΧΣ

Με ζημιές 427,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το α' εξάμηνο του 2021 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ τα ταμειακά του διαθέσιμα μειώθηκαν σε 1,08 δισ. ευρώ, μετά και τη συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings.

Ειδικότερα, το ΤΧΣ επιβαρύνθηκε με ζημιά 489,1 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση μετοχών Πειραιώς Financial Holdings, καθώς και με ζημιές 23,2 εκατ. ευρώ από τη μετατροπή των CoCos της Τράπεζας Πειραιώς (σ.σ. ουρά της μεγάλης ζημιάς που έγραψε στη χρήση 2020).

Μέρος της παραπάνω ζημιάς αποτίμησης αντισταθμίστηκε από την άνοδο της αποτίμησης των υπόλοιπων τριών συστημικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, Eurobank), στις οποίες κατέχει μετοχές το Ταμείο. Έτσι, η συνολική ζημιά αποτίμησης περιορίστηκε σε 425,9 εκατ. ευρώ και οι ζημιές περιόδου ανήλθαν σε 427,13 εκατ. ευρώ.

Οι συσσωρευμένες ζημιές ανήλθαν σε 38,12 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου περιορίστηκαν σε 4,03 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, τα ίδια κεφάλαια του ΤΧΣ ανέρχονταν σε 6,5 δισ. ευρώ.

Τα ταμειακά του διαθέσιμα μειώθηκαν σε 1,08 δισ. ευρώ, μετά τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings στην οποία έβαλε 352,7 εκατ. ευρώ. Στο β' εξάμηνο του 2021 υποχώρησαν κάτω του 1 δισ. ευρώ, καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετείχε στις αυξήσεις κεφαλαίου των Alpha Βank και Attica Bank.

Στο α' εξάμηνο παρατηρήθηκε, επίσης, δεκαπλασιασμός των αμοιβών συμβούλων (6,5 εκατ. ευρώ από 0,6 εκατ. ευρώ), τριπλασιασμός αμοιβών δικηγόρων, αύξηση των ασφαλίστρων καθώς και των αμοιβών μελών Γενικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά κόστη να εκτιναχθούν σε 8,83 εκατ. ευρώ από 1,79 εκατ. ευρώ.

«Με βάση το επιχειρηματικό και λειτουργικό πλαίσιο του Ταμείου, είναι επιτακτική η λήψη υπηρεσιών από αξιόπιστους και εξειδικευμένους συμβούλους (νομικές, χρηματοοικονομικές, κ.λπ.), που θα διασφαλίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων προς όφελος του δημοσίου», αναφέρει η διοίκηση του Ταμείου στις οικονομικές καταστάσεις.

Σημειώνεται ότι ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ (3864/2010) τροποποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ενόψει των εξελίξεων στην υπόθεση Attica Bank. Ειδικότερα, με την τροποποίηση προβλέπεται ότι το ΤΧΣ δεν έχει υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σε περιπτώσεις απόκτησης μετοχών, ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης του άρθρου 27Α του νόμου Χαρδούβελη (ν. 4172/2013) για συμψηφισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v