Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Real time «σκανάρισμα» από την Εφορία σε αποδείξεις και τιμολόγια

Απόφαση που συνυπογράφουν Απ. Βεσυρόπουλος και Γ. Πιτσιλής θέτει χρονοδιαγράμματα έως 60 δευτερολέπτων για τη διαβίβαση κρίσιμων στοιχείων στην Εφορία. Ποιοι και πώς μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια.

Real time «σκανάρισμα» από την Εφορία σε αποδείξεις και τιμολόγια

Πλήρη εικόνα πωλήσεων χονδρικής και λιανικής μέσα σε διάστημα 60 δευτερολέπτων ή το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της συναλλαγής θα έχει η εφορία μέσω της πλατφόρμας MyData.

Νέα απόφαση που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθορίζει τον χρόνο διαβίβασης των στοιχείων λιανικών πωλήσεων που εκδίδονται από τις διασυνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ ταμειακές μηχανές σε 1 λεπτό, ενώ για όσους εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων, ο χρόνος διαβίβασης ορίζεται σε 24 ώρες από την έκδοσή τους.

Οι χρόνοι αυτοί «παραβιάζονται» σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την επιχείρηση ή τον επαγγελματία με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης».

Ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης, εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει:

1. Πότε διαβιβάζονται τα στοιχεία: Για χονδρικές πωλήσεις, τα δεδομένα των τιμολογίων διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο τόσο από τους παρόχους όσο και από την εφαρμογή της ΑΑΔΕ «timologio».

  • Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται μέσω εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων ERP διαβιβάζονται μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.
  • Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα δεδομένα των εσόδων, όταν χρησιμοποιείται η ειδική φόρμα καταχώρησης. Το μέτρο αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023. Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20ή ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

2. Λογιστικά έσοδα: Στην περίπτωση διαβίβασης λογιστικών εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.

3. Λιανικές συναλλαγές: Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζεται και για τις χονδρικές συναλλαγές.

  • Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών (Φ.Η.Μ.) με την Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε 1 λεπτό έως 24 ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματά της η Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων.
  • Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.

4. Τι διαβιβάζεται. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται για κάθε στοιχείο λιανικής πώλησης που εκδίδεται, είναι τα εξής:

  • Α.Φ.Μ. του εκδότη
  • Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
  • Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
  • Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
  • Συντελεστής ΦΠΑ
  • Συνολική αξία παραστατικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v