Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ασφαλιστικός κλάδος: Ποιοι λόγοι ανέβασαν την παραγωγή το 1ο τρίμηνο

Ο ρόλος των ανατιμήσεων, η ομαλοποίηση της κατάστασης στις διεθνείς αγορές και οι προσδοκίες για την οικονομία. Πώς εξελίχθηκαν τα οικονομικά δεδομένα του κλάδου.

Ασφαλιστικός κλάδος: Ποιοι λόγοι ανέβασαν την παραγωγή το 1ο τρίμηνο

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, υπάρχουν τρεις κυρίως λόγοι που έχουν οδηγήσει σε άνοδο την ασφαλιστική παραγωγή κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο: Πρώτον, οι αυξήσεις των τιμολογίων στα συμβόλαια των γενικών κλάδων, δεύτερον, η καλύτερη εικόνα που εμφανίζουν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές σε σχέση με πέρυσι και τρίτον, η γενικότερη άνοδος του ΑΕΠ, από την οποία επηρεάζεται ως ένα βαθμό και ο όγκος των ασφαλιστικών εργασιών.

Με βάση τη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ, βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (+3,6% στους κλάδους ζωής και +9,9% στις γενικές καλύψεις), με το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της ανόδου να λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο και αυτό λόγω της εκτίναξης στον κλάδο ζωής. Ειδικότερα, τον Μάρτιο η παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε κατά 21% και των γενικών κλάδων κατά 17,5% (+19% στο σύνολο).

Σύμφωνα με στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου, η αύξηση της φετινής παραγωγής μπορεί να αποδοθεί σε τρεις κυρίως παράγοντες:

  • Πρώτον, στις αυξήσεις τιμολογίων στους γενικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, έχουν λάβει χώρα δύο τουλάχιστον κύκλοι ανατιμολογήσεων στα συμβόλαια οχημάτων (ο πρώτος το φθινόπωρο του 2022 και ένας δεύτερος κατά το φετινό πρώτο δίμηνο του 2023), όπως επίσης και ένας στον κλάδο της υγείας. Και στις δύο περιπτώσεις, η αθροιστική μέση αύξηση των τιμολογίων κυμάνθηκε μεταξύ του 7% και του 12%. Βασικό αίτιο των ανατιμήσεων είναι οι πληθωριστικές πιέσεις που ώθησαν προς τα πάνω τόσο το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους πελάτες τους, όσο και τα λειτουργικά έξοδα των ασφαλιστικών εταιρειών. «Φούσκωμα» τιμολογίων είχαμε επίσης και στις λοιπές γενικές καλύψεις, λόγω των αντίστοιχων ανατιμήσεων που ζήτησαν και πήραν οι αντασφαλιστές του εξωτερικού.
  • Ένας δεύτερος λόγος διόγκωσης της παραγωγής είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εξέλιξη που επηρεάζει σε γενικές γραμμές θετικά την προώθηση των επενδυτικών-ασφαλιστικών προϊόντων του κλάδου ζωής (τον Φεβρουάριο του 2022 είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και επηρεασμό των διεθνών κεφαλαιαγορών).
  • Και τρίτον, θετικά φαίνεται να έχει επιδράσει και η γενικότερη πορεία της οικονομίας, καθώς ο όγκος των ασφαλιστικών εργασιών επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό και από την εξέλιξη του ΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα είναι η πλέον χαμηλή της Ευρώπης, με την παραγωγή του 2022 να υπολείπεται των πέντε δισ. ευρώ και το ποσοστό συμμετοχής της στο ΑΕΠ να είναι χαμηλότερο από το 2,5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v