Κομισιόν: Στο 0,2% η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2009

Σημαντική οικονομική επιβράδυνση στο 0,2% εκτιμά η Κομισιόν ότι θα εμφανίσει η ελληνική οικονομία το 2009, στις ενδιάμεσες προβλέψεις της για τις οικονομίες της ευρωζώνης. Τι δηλώνει ο Γ. Παπαθανασίου.

  • της Ελενας Λάσκαρη
Κομισιόν: Στο 0,2% η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2009
Έκρηξη ελλειμμάτων και ανεργίας με καθήλωση του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και ουσιαστική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προβλέπει τόσο για φέτος όσο και για το 2010 η Κομισιόν στην έκθεση ενδιάμεσων προβλέψεων που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2009, η ελληνική οικονομία θα επεκταθεί με ρυθμό μόλις 0,2% από 2,9% το 2008, το δημοσιονομικό έλλειμμα για τρίτη συνεχή χρονιά θα είναι πάνω από το 3% του ΑΕΠ (3,5% το 2007, στο 3,4% το 2008 και στο 3,7% το 2009), η ανεργία από 8,3% πέρυσι θα αυξηθεί σε 9% του εργατικού δυναμικού και ο πληθωρισμός από 4,2% σε μέσα επίπεδα πέρυσι, θα "βουτήξει" στο 2,5%.

Οριακή βελτίωση, με το άνοιγμα όμως να παραμένει σε απαγορευτικά για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας επίπεδα, θα σημειώσει το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από 13,4% του ΑΕΠ πέρυσι, σε 12,8% φέτος.

Δραματική θα είναι η κατάσταση και το 2010. Ο πήχης της ανάπτυξης τίθεται στο 0,7%, το έλλειμμα διογκώνεται περαιτέρω σε 4,2%, η ανεργία ενισχύεται σε 9,4%, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνεται σε 13,2% και ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 2,7%.

Έλλειμμα υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ θα εμφανίσουν το 2009, στην ευρωζώνη, πέραν της Ελλάδας, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία, ενώ πέντε ακόμα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα το Βέλγιο, η Γερμανία, η Μάλτα, η Αυστρία και η Σλοβακία θα έχουν ελλείμματα μεταξύ 2,5% και 3%.


Κομισιόν - Προβλέψεις Ιανουάριος 2009

Ελλάδα

2007

2008

2009

2010

ΑΕΠ

4,0

2,9

0,2

0,7

Πληθωρισμός

3,0

4,2

2,5

2,7

Ανεργία

8,3

8,3

9,0

9,4

Έλλειμμα (% ΑΕΠ)

-3,5

-3,4

-3,7

-4,2

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

-14,0

-13,4

-12,8

-13,2Συνάντηση Αλμούνια - Παπαθανασίου

Οι προβλέψεις της Κομισιόν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης Αλμούνια - Παπαθανασίου που έχει προγραμματιστεί πριν από τη συνεδρίαση του συμβουλίου Eurogroup, σήμερα το απόγευμα.

Τόσο στο Eurogroup όσο και αύριο στο Ecofin, σύμφωνα με την ατζέντα και τις προτεραιότητες της τσεχικής προεδρίας, θα τεθούν επί τάπητος και θα αναζητηθούν:

- Αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής επιβράδυνσης, προκειμένου οι ευρωπαϊκές οικονομίες να επανέλθουν όσο το δυνατόν συντομότερα σε πορεία ανάπτυξης.

- Η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά.

- Η διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στο πλαίσιο που προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

- Η άρση των εμποδίων στη λειτουργία, στον εκσυγχρονισμό και στην προσαρμογή της εσωτερικής αγοράς στις νέες συνθήκες, κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της φορολογίας.

Το συμβούλιο Ecofin θα ασχοληθεί παράλληλα και με την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008.

---Δήλωση του Γ. Παπαθανασίου

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου, σχολιάζοντας τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία και ισχυρές οικονομίες, όπως η γερμανική, η γαλλική, η ισπανική και η αγγλική θα εισέλθουν σε βαθιά ύφεση. Η ανεργία θα αυξηθεί. Και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα εμφανίσουν ελλείμματα υψηλότερα από ό,τι προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Όπως οι οικονομίες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, έτσι και η ελληνική οικονομία, δεν μένει ανεπηρέαστη από την κρίση αυτή. Αν και προβλέπεται να έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης (0,2%) και όχι αρνητικό (-1,9% μ.ο. Ευρωζώνης) όπως σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης (Ιρλανδία -5%, Γερμανία -2,3%, Ιταλία -2%, Ολλανδία -2%, Βέλγιο -1,9%, Γαλλία -1,8% Ισπανία -2%, Πορτογαλία -1,6%, Φιλανδία -1,2% Λουξεμβούργο -0,9%), θα αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω των μαχροχρόνιων αδυναμιών της, που είναι κυρίως το υψηλό δημόσιο χρέος και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.

Έχουμε όμως και το σχέδιο και την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες.

Οι πολιτικές που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα μας επέτρεψαν:

• να έχουμε από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ε.Ε. Ακόμη και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τις θεωρούμε πολύ απαισιόδοξες, αναμένεται το 2009 να είμαστε μια από τις πέντε (5) μόνο χώρες της Ευρωζώνης με θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη,
• να αυξήσουμε την απασχόληση και να μειώσουμε σημαντικά την ανεργία,
• να περιορίσουμε το έλλειμμα, το οποίο προβλέπεται ότι το 2009 θα βρεθεί στο 3,7% και θα είναι χαμηλότερο του μέσου όρου (4%) της Ευρωζώνης.
• να μειώσουμε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Όμως ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα, δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που γνωρίζει η Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Όταν τα δεδομένα αλλάζουν, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας με την απαραίτητη ευελιξία, αλλά και με πλήρη σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η Κυβέρνηση, όπως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου, αφενός να προσαρμόσουμε σταδιακά τα δημοσιονομικά μας μεγέθη στα όσα ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και αφετέρου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις συνέπειες της κρίσης και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Η Κυβέρνηση ετοιμάζει νέο επικαιροποιημένο τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο θα υποβάλει στο τέλος του μήνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει κατευθύνσεις πολιτικής που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και θα αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες της οικονομικής μας πολιτικής:
• Σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή
• Ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας
• Στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας με στοχευμένες πολιτικές.

Η Κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης θα εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική που υπηρετεί μακροπρόθεσμα το συμφέρον της χώρας και των πολιτών. Επιλέγει και σε αυτή τη δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία να παρουσιάσει όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό και όχι να ωραιοποιήσει ή να αποκρύψει καταστάσεις.

Επιλέγει τον δρόμο της ευθύνης και όχι το δρόμο του λαϊκισμού και της δημαγωγίας. Και αυτό τον δρόμο θα τον ακολουθήσουμε με συνέπεια και ρεαλισμό». 

---Συνάντηση Γ. Παπαθανασίου με Χ. Αλμούνια και Ζ. Γιούνκερ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου είχε σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες διαδοχικές συναντήσεις με τον Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις κ. Χοακίν Αλμούνια και τον Πρόεδρο του Eurogroup και Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Μετά τις συναντήσεις, ο Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε σήμερα μια συνάντηση γνωριμίας, αλλά και ουσίας με τον κ. Αλμούνια και με τον κ. Γιούνκερ. Συζητήσαμε την έκθεση, η οποία σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή. Πρόκειται να υποβάλουμε την επόμενη εβδομάδα το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και σε αυτό θα προσδιορίζονται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο οι προτεραιότητες της οικονομικής μας πολιτικής.

Οι οποίες, είναι: Η σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή, η στήριξη με στοχευμένες δράσεις των κοινωνικών ομάδων που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Πιστεύουμε ότι με την πολιτική που θα ακολουθήσουμε θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και θα πετύχουμε καλύτερες επιδόσεις από τις προβλέψεις της Επιτροπής για τη χώρα μας. Θα έχουμε τώρα τη δυνατότητα να έχουμε μια αναλυτικότερη συζήτηση κατά τη διάρκεια του Eurogroup και αύριο το μεσημέρι, ως συνήθως, θα έχετε ενημέρωση για όλα όσα θα συζητηθούν».

Νωρίτερα, το euro2day μετέδιδε τα εξής:  

"Παζάρια" με Κομισιόν για έλλειμμα - ανάπτυξη

Συνθήκες πολιτικού αδιεξόδου προκαλεί το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Ελλάδα και φαίνεται στις προβλέψεις-σοκ της Κομισιόν που δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα.

Ύστερα από ένα σαββατοκύριακο επαφών Αθήνας - Βρυξελλών, απομένει να φανεί το μεσημέρι, με την έκθεση ενδιάμεσων προβλέψεων, αν η Κομισιόν έβαλε νερό στο κρασί της ανεβάζοντας κατά τι την αρχική πρόβλεψη για επέκταση της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 0,2% το 2009, την ώρα που το έλλειμμα θα βρίσκεται στην περιοχή του 3,4% - 3,7% τη διετία 2008 - 2009.

Η διαρροή των προβλέψεων της Κομισιόν ήδη από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έδωσε την αφορμή για πολιτικό "παζάρι" ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην Ε.Ε. Αντικείμενα αυτού είναι το αν θα υπάρξει ελαφρά βελτίωση των αποκαρδιωτικών προβλέψεων κυρίως στο μέτωπο της ανάπτυξης και παράλληλα αν θα δοθεί προσωρινή… άφεση αμαρτιών, με άλλοθι την κρίση, για τη νέα εκτροπή που εμφανίζουν τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των προβλέψεων της Κομισιόν, ο νέος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Παπαθανασίου θα έχει συνάντηση με τον κοινοτικό επίτροπο κ. Χ. Αλμούνια στις Βρυξέλλες και θα του μεταφέρει τις κυβερνητικές αποφάσεις χειρισμών στο δημοσιονομικό πεδίο.

Η κυβέρνηση, όπως επισήμανε άλλωστε και με την έκθεση υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας η Standard and Poor's, έχει δεμένα τα χέρια καθώς από τη μία πλευρά καλείται να μειώσει τα ελλείμματα και από την άλλη, με φόντο την ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χρειάζεται να ανταποκριθεί στα αυξημένα αιτήματα παροχών που ενισχύονται από το πέρασμα της κρίσης στην πραγματική οικονομία.

Η πολιτική ισορροπία, με τις εκλογές εν όψει κατά πολλούς πολιτικούς αναλυτές, επιβάλλει χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Η ανάγκη βελτίωσης της θέσης της ελληνικής οικονομίας, από την άλλη, επιτάσσει τη λήψη σταθεροποιητικών μέτρων, με άμεσο αποτέλεσμα. Ο συγκερασμός των πολιτικών και οικονομικών επιταγών μοιάζει με τετραγωνισμό του κύκλου.

Η Κομισιόν δεν προτίθεται να σταθμίσει τους πολιτικούς προβληματισμούς της κυβέρνησης για τη λήψη των αποφάσεών της. Κατανοεί όμως ότι στη δεδομένη συγκυρία η λήψη σκληρών μέτρων όπως η αύξηση των φόρων και η περικοπή των δημοσίων δαπανών θα οδηγούσε την ελληνική οικονομία σε ύφεση.

Επιπρόσθετα, συνεκτιμά το γεγονός ότι 20 από τις 27 χώρες της Ε.Ε. αναμένεται να εμφανίσουν έλλειμμα υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ, ασχέτως αν οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στα πρόθυρα της ύφεσης ή στην καρδιά της αυτής, απειλή που επί του παρόντος τουλάχιστον δεν φαίνεται ορατή για την ελληνική οικονομία.

Υπό αυτό το πρίσμα, από στελέχη του οικονομικού επιτελείου εκτιμάται ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να βάλει νερό στο κρασί της και να μην εφαρμόσει κατά γράμμα τη συνθήκη που ορίζει ότι η υπέρβαση του ορίου του 3% για το έλλειμμα για δύο συνεχόμενες χρονιές οδηγεί απευθείας στην κοινοτική επιτήρηση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αφήσει την ελληνική κυβέρνηση να χαλαρώσει τη δημοσιονομική πολιτική, αδιαφορώντας για το έλλειμμα.

Η Ελλάδα, μετά τις διορθώσεις που επέβαλε η Eurostat στο δημοσιονομικό έλλειμμα του 2007, όταν μετά την αναθεώρηση διαμορφώθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ, δεν κατάφερε ούτε πέρυσι να επανέλθει σε τροχιά δημοσιονομικής προσαρμογής, παρά τους φιλόδοξους στόχους του προϋπολογισμού, τις κυβερνητικές διακηρύξεις και το γεγονός ότι μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης στην ελληνική οικονομία ήταν περιορισμένες, σύμφωνα με τον τέως υπουργό Οικονομίας.
 
Άλλωστε, ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου έθετε τον πήχη του ελλείμματος μετά την τρίτη αναθεώρηση στο 2,8% του ΑΕΠ, όταν μέρες αργότερα έγινε γνωστό πως έχει υπερβεί το 3% και κινούνταν προς την περιοχή του 3,5% του ΑΕΠ.

Όλα αυτά θα σταθμιστούν από την Κομισιόν για τη λήψη των τελικών της αποφάσεων. Στο υπουργείο Οικονομίας εκτιμούν ότι τελικά η ελληνική οικονομία θα τη γλιτώσει με μια ελαφριά επιτήρηση των Βρυξελλών, γεγονός που μεταφράζεται και πάλι στη λήψη μέτρων χωρίς όμως να έχουν τα σκληρά χαρακτηριστικά της επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v