Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καταιγίδα από φορομέτρα και περικοπές

Πρόσθετα μέτρα 4,8 δισ. ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Έρχονται αύξηση ΦΠΑ, φόρων σε μεγάλα εισοδήματα-ακίνητα και offshore, φόρος πολυτελείας, μείωση σε επιδόματα και δώρα στο Δημόσιο και αυξήσεις σε τσιγάρα, ποτά.

Καταιγίδα από φορομέτρα και περικοπές
Πρόσθετα μέτρα ύψους 4,8 δισ. ή 2% του ΑΕΠ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Έρχονται αύξηση ΦΠΑ, φόρων σε μεγάλα εισοδήματα - ακίνητα και offshore, φόρος πολυτελείας, μείωση σε επιδόματα και δώρα στο Δημόσιο και αυξήσεις σε τσιγάρα, ποτά και βενζίνη.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε τα πρόσθετα μέτρα της Ελλάδας, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος. Τα μέτρα αφορούν ισόποσα στο σκέλος των δαπανών και των εσόδων, καθώς προβλέπεται αύξηση εσόδων 2,4 δισ. ευρώ και μείωση δαπανών κατά 2,4 δισ. ευρώ.    

Το νομοσχέδιο για την "Προστασία της Ελληνικής Οικονομίας" που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την Παρασκευή περιλαμβάνει ακόμη έκτακτη εισφορά 1% σε φορολογουμένους με εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ το 2009 αλλά και επιβολή ανώτατου φορολογικού συντελεστή 45% για φετινά εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Πρόκειται για τις δυο μεγάλες εκπλήξεις που έκρυβε το πακέτο έκτακτων μέτρων, το οποίο μόλις ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Γ. Πεταλωτή.

Παράλληλα, ο κ. Πεταλωτής ανακοίνωσε αύξηση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας στο 2% για μία τριετία, για ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ αλλά και αύξηση του τέλους ραδιοσυχνοτήτων από το 0,1% στο 2% για τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι η αύξηση των φόρων ισχύει από αύριο, 4 Μαρτίου.

Το πλαίσιο των δημοσιονομικών μέτρων περιλαμβάνει άμεσα αποφάσεις ενίσχυσης των εσόδων και μέτρα περαιτέρω μείωσης των δαπανών, μέσα από την εισοδηματική πολιτική.

Περιλαμβάνει όμως και μέτρα εξορθολογισμού, διόρθωσης και ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης και του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της και η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από δράσεις και σχέδια νόμου, που θα κατατεθούν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και τους μήνες που ακολουθούν.

Περιλαμβάνεται η εισοδηματική πολιτική που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση μαζί με τα επιπρόσθετα μέτρα. Η συνολική δημοσιονομική επίπτωση αυτών των επιπρόσθετων μέτρων είναι 4,8 δισ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ και αντλούνται ισόποσα από την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών.

**** Το "πανόραμα" των κυβερνητικών μέτρων

Άμεσες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εσόδων.

Συγκεκριμένα, τα άμεσα μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων καλύπτουν 2,4 δισ. ευρώ του αναμενόμενου δημοσιονομικού οφέλους σε μέτρα όπως: 

* Η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ οι οποίοι διαμορφώνονται από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% κι από 19% σε 21%. Δε μεταβάλλεται η έκπτωση που θα εξακολουθεί να ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου, με έσοδα 1,3 δισ. ευρώ ή 0,55% του ΑΕΠ.

* Η περαιτέρω αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, με έσοδα 1,1 δισ. ευρώ ή 0,45% του ΑΕΠ.

* Στα καύσιμα κατά 8 λεπτά στη βενζίνη και κατά 3 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αυξάνεται.

* Στα τσιγάρα από το 63% στο 65% και η επιβάρυνση για τα φθηνά τσιγάρα θα είναι χαμηλότερη απ' ό,τι στα ακριβά και στο αλκοόλ κατά 20%.

* Καταργείται η απαλλαγή στον ειδικό φόρο πετρελαίου που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ενέργειας και η χώρα προσαρμόζεται στην κοινοτική υποχρέωση για εφαρμογή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Από την υποχρέωση βεβαίως εξαιρείται η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

* Εισάγονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας, που απευθύνονται σε καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα, όπως αυτοκίνητα με εργοστασιακή τιμή άνω των 17 χιλιάδων ευρώ, όταν η τιμή αγοράς δηλαδή είναι πάνω από 35 χιλιάδες ευρώ. Επίσης, σε σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και δέρματα.

Εισοδηματική πολιτική. Τα άμεσα μέτρα περιστολής των δαπανών καλύπτουν το υπόλοιπο 50% του δημοσιονομικού οφέλους, του έκτακτου πακέτου για τη διάσωση της οικονομίας.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η εισοδηματική πολιτική για το έτος 2010 που προβλέπει τα εξής:

* Τα επιδόματα Χριστουγέννων - Πάσχα και αδείας περικόπτονται κατά 30%.

* Περικοπή κατά συνολικά 12% -δηλαδή 2% επιπλέον του 10% το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής- των πάσης φύσεως επιδομάτων και αποζημιώσεων των λειτουργών, υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των υπόλοιπων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της Βουλής, ενώ το επίδομα για ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών περικόπτεται κατά 20%.

Εξαιρούνται τα οικογενειακά επιδόματα, το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών κι εκείνα τα επιδόματα που σχετίζονται με ειδικές συνθήκες εργασίας.

* Μειώνονται οριζόντια κατά 7% οι αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα πάσης φύσεως των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, αλλά και των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, των διοικητών, των υποδιοικητών, των προέδρων και αντιπροέδρων καθώς και των μελών των ανεξάρτητων διοικητών αρχών και των προαναφερόμενων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

* Η εισοδηματική πολιτική εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ζήτησε να συμβάλει στην προσπάθεια για τη διάσωση της οικονομίας, και φυσικά του πρωθυπουργού, του προέδρου της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, των υπουργών και των υφυπουργών, αλλά και στις αμοιβές των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων.

Όσον αφορά στις συντάξεις. Για τις συντάξεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν επηρεάζονται τα επιδόματα αδείας και εορτών, αλλά δεν χορηγείται αύξηση.

Επιπλέον, στα ταμεία ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ μειώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 10%, ενώ οι διοικήσεις τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν αναλόγως τις παροχές των δικαιούχων των ταμείων, με έμφαση στην εφαρμογή ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Η μείωση δαπανών και τα επιπρόσθετα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα και αφορούν σε εισοδήματα και συντάξεις ισοδυναμεί με 1,7 δισεκατομμύριο ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ.

Άλλες άμεσες πρωτοβουλίες για τη μείωση των δαπανών:
Περιορίζεται κατά 5%, δηλαδή 500 εκατ. ευρώ, το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κατά 100 εκατ. ευρώ το μέρος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, μειώνονται κατά 100 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις για νέα προγράμματα του ίδιου υπουργείου, του υπουργείου Παιδείας. Τα μέτρα αυτά αφορούν σε πιστώσεις του προϋπολογισμού και δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Η συνολική σχετική μείωση δαπανών ισοδυναμεί με 700 εκατ. ευρώ, ή στο 0,3% του ΑΕΠ.

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των συνθηκών, το σύνολο των ρυθμίσεων αυτών έχει περιληφθεί σε νομοσχέδιο με τίτλο "Προστασία της εθνικής οικονομίας, Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης", που κατατέθηκε ήδη με τη λήξη των εργασιών του υπουργικού συμβουλίου και θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την Παρασκευή.

Παρεμβάσεις εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών. Πέρα από τα άμεσα μέτρα για τη διάσωση της εθνικής οικονομίας, στο ίδιο σχέδιο νόμου υλοποιούνται οι εξαγγελίες για τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, όπως:

- Καταργούνται οι αμειβόμενες επιτροπές στο Δημόσιο, οι οποίες υποχρεούνται να λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου.

- Γίνεται περικοπή κατά 50% στις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των συλλογικών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Δημόσιο.

- Μπαίνει πλαφόν πολύ χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σήμερα στις αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

- Απαγορεύεται η χορήγηση μπόνους σε στελέχη του δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων, που επιχορηγούνται ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο.

- Μπαίνει τάξη στις υπερωριακές αμοιβές, μείωση κατά 30% και στις δαπάνες για μετακινήσεις.

- Εισάγονται ποσοτικοί κανόνες στις προσλήψεις στο Δημόσιο, όπως αναστολή των προσλήψεων το 2010, εκτός από τους τομείς της παιδείας, της υγείας και των σωμάτων ασφαλείας και εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις από το 2011, ενώ εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που έχουν ήδη διεξαχθεί, 

Μέτρα συνεισφοράς και συμβολής στην οικονομία. Με το ίδιο σχέδιο νόμου ορίζεται η καταβολή εφάπαξ έκτακτης οικονομικής εισφοράς από φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα του 2009 άνω των 100.000 ευρώ. Το ύψος της εισφοράς ορίζεται κατά 1%.

- Εντάσσονται τα μέτρα για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά 20% που μεταξύ άλλων συνεισφέρει και στη μείωση των δαπανών για φάρμακα στα ασφαλιστικά ταμεία.

- Για την ενίσχυση της απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση η οποία υλοποιεί τη δέσμευση της κυβέρνησης για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών 65.000 νέων, κυρίως ανέργων, ώστε να βρουν εν τέλει εργασία.

- Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κάθε έσοδο που θα προκύψει από την επέκταση της άδειας λειτουργίας του ΟΠΑΠ, αλλά και τη χορήγηση αδειών για τυχερά παιχνίδια θα διατίθεται αποκλειστικά για δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης. Τα έσοδα αυτά υπολογίζονται για το 2010 σε 400 εκατ. ευρώ περίπου.

Πέραν αυτών των μέτρων, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης θα ληφθούν πρόσθετα φορολογικά μέτρα που θα ισχύσουν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Περαιτέρω αύξηση της φορολογίας σε ακίνητα offshore εταιριών σε 15%.

Εισαγωγή πρόσθετου κλιμακίου 45% στη φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων άνω των 100.000 ευρώ.

Προσωρινά και για την επόμενη τριετία αύξηση του φόρου σε ακίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ με συντελεστή 2%.

Επαναφορά στο 2% του τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε ουσιαστικά καταργήσει κι είχε μειωθεί στο 0,1%.

**** Επιμέρους διευκρινίσεις

Όσον αφορά στους φόρους πολυτελείας, επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα επιβατηγά αυτοκίνητα δασμολογικής κλάσης 8703, καθώς και στα αυτοκίνητα τύπου τζιπ με ποσοστό 10% για αυτοκίνητα με τιμή χονδρικής από τον κατασκευαστή 17-22.000 ευρώ, 20% από 22-30.000 και 30% από 30.000 ευρώ και πάνω.

Προκειμένου για μεταχειρισμένα, όμοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται σε 10% για τιμή χονδρικής από 10-13.000, ποσοστό 20% από 13-18.000 και 30% για άνω των 18.000.

Όσον αφορά στους φόρους πολυτελείας σε δέρματα, μεταξωτά χαλιά, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμες πέτρες από πολύτιμα μέταλλα, σκόνη διαμαντιού, σκάφη, πλοία και πλοιάρια που προορίζονται για αναψυχή, ο συντελεστής ορίζεται σε 10%, ενώ για αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης στο 20%.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, τελών και επιβαρύνσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε 36 δόσεις, εκ των οποίων καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, δίνεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης η έκπτωση είναι 50% επί των πρόσθετων τελών.

Τέλος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κάθε έσοδο από την επέκταση της άδειας λειτουργίας του ΟΠΑΠ και νέες άδειες τυχερών παιχνιδιών (υπολογίζονται σε 400 εκατ. ευρώ για το 2010) θα δοθούν για την αύξηση της απασχόλησης.


Παπακωνσταντίνου: Δεν επεκτείνονται στον ιδιωτικό τομέα οι μισθολογικές περικοπές

Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει σε επέκταση των μισθολογικών περικοπών και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς δεν θέλει να παρέμβει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα μισθολογικά μέτρα είναι μόνιμου χαρακτήρα και όταν βγει η χώρα από την επιτήρηση θα εξεταστούν τα όποια περιθώρια βελτιώσεων στο πλαίσιο και του νέου μισθολογίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της περικοπής επιδομάτων και δώρων η μέση μείωση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι της τάξεως του 7% - 8%.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό που έπρεπε, απομένει τώρα να ξεκαθαρίσει το θέμα της στήριξης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κλείνει όλες τις πόρτες, προφανώς θέλει κοινοτική λύση, αλλά η εκδοχή του ΔΝΤ δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το κεφάλαιο μέτρα για φέτος έχει κλείσει, τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή, αφού απομένουν μέτρα στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε αναπτυξιακό και κοινωνικό σκέλος στο επόμενο διάστημα, ενώ χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα την επιβολή φόρου σε τράπεζες, ιδιωτικές κλινικές και καζίνο που εξαιρούνται σήμερα από τον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, την ιδέα υιοθέτησης φόρου αλληλεγγύης σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών που δεν πληρώνουν ΦΠΑ όπως ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά νοσοκομεία, τράπεζες, γιατρούς, νομικούς, καζίνο κ.ά. την κατέθεσε στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Οικονομίας, κ. Λούκα Κατσέλη.


*** Με συνεχή ροή ειδησεογραφίας το euro2day.gr μετέδωσε σήμερα τις πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση των ρεπόρτερ του στο διάστημα τόσο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου όσο και την εισήγηση του πρωθυπουργού σε αυτό.

Το παρόν κείμενο είναι οι τελικές αποφάσεις που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής. Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v