Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

"Πάτωμα" στις αποδοχές η Γενική ΣΣΕ

Με την επικαιροποίηση του μνημονίου διασφαλίζεται ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα αποκλίνουν μόνο από τις κλαδικές και όχι από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας.

Με την επικαιροποίηση του μνημονίου διασφαλίζεται ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα αποκλίνουν μόνο από τις κλαδικές και όχι από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν, ως προς την δυνατότητα επικράτησης των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, στο αναθεωρημένο κείμενο αναφέρεται ότι «η επικράτηση των επιχειρησιακών συμβάσεων θα γίνεται υπό την αίρεση της ύπαρξης αναγκαίων περιορισμών».

Με τη νέα ρύθμιση:

- Οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκλισης των επιχειρησιακών συμβάσεων από τις κλαδικές θα γίνει όχι ανέλεγκτα, όπως αρχικά προβλεπόταν, αλλά κάτω από όρους και διαδικασίες. Είναι, έτσι, στα χέρια του Ελληνικού Κοινοβουλίου με νομοθετική πρόταση που ετοιμάζει η Κυβέρνηση σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους ο προσδιορισμός αυτών των όρων.

-Διασφαλίζεται πλέον ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα αποκλίνουν μόνο από τις κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις και όχι από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα εξακολουθήσει να είναι το πάτωμα για τις αποδοχές των εργαζομένων.

Η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει άμεσα το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και στα σωματεία μη μέλη

Όσον αφορά στη δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων στα μη μέλη των κλαδικών οργανώσεων που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, το Υπουργείο Εργασίας διαβίβασε στην τρόικα την έγγραφα διατυπωμένη ομόφωνη βούληση των κοινωνικών εταίρων να διατηρήσει η Κυβέρνηση το δικαίωμα αυτό. Η σχετική διάταξη του μνημονίου παρέμεινε ως έχει.

Διαμεσολάβηση -Διαιτησία

Ως προς το θέμα της διαιτησίας, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο επαναδιατυπώθηκε η ανάγκη τροποποίησης του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία διαμεσολάβησης και διαιτησίας ώστε να αρθούν οι ασυμμετρίες και να μπορούν να προσφεύγουν στη διαιτησία και η πλευρά της εργοδοσίας και των εργαζομένων είτε μονομερώς, είτε από κοινού.

Οι βασικές αρχές της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας έχουν ήδη παρουσιαστεί στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και το σχέδιο νόμου θα δοθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v