Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βγαίνει από τη χειμερία νάρκη η οπτική ίνα

Βγαίνει, με αργούς πάντως ρυθμούς, από τον πάγο το έργο της δημιουργίας δικτύου οπτικών ινών, καθώς προχωρά η υπόθεση ανάδειξης του τεχνικοοικονομικού συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο.

  • της Μάρως Τσαντήλα
Βγαίνει από τη χειμερία νάρκη η οπτική ίνα
Βγαίνει, με αργούς πάντως ρυθμούς, από τον… πάγο το έργο της δημιουργίας δικτύου οπτικών ινών σε όλη τη χώρα, καθώς έπειτα από πολύμηνη αναμονή προχωρά η υπόθεση ανάδειξης του τεχνικοοικονομικού συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο.
 
Στην πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού, που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία με μικρή διαφορά από τις επίσης συμμετέχουσες εταιρίες Accenture και Planet. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα προκύψει από την αξιολόγηση και της οικονομικής προσφοράς που έχουν καταθέσει οι εταιρίες.

Ο σχετικός διαγωνισμός, που αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου οπτικής ίνας το οποίο θα καλύπτει όλη τη χώρα, έχει σημειώσει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, καθώς τα αποτελέσματά του αναμένονταν από πέρυσι τον Μάιο.

Αναζητούνται λεφτά

Το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έως τώρα φαίνεται ότι έχει στρέψει την προσοχή του στο δεύτερο συνθετικό του, αφού τα ζητήματα του κλάδου των μεταφορών κυριαρχούν, με δεδομένη και την οικονομικά δύσκολη συγκυρία εξετάζει πολλές λύσεις, αναζητώντας τη βέλτιστη, οικονομικά και τεχνικά, λύση προκειμένου να προχωρήσει το έργο της δημιουργίας "δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι".

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο συμμετοχής του Δημοσίου εξετάζεται η πιθανότητα το κράτος είτε να συμμετέχει μόνο στην κατασκευή της υποδομής του δικτύου είτε να έχει συμμετοχή τόσο στην κατασκευή υποδομής δικτύου όσο και στην εταιρία διαχείρισης του δικτύου.

Αντικείμενο μελέτης την οποία θα εκπονήσει ο σύμβουλος θα είναι ο βέλτιστος τρόπος συμμετοχής του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν τουλάχιστον οι επιλογές: Αρχή του ιδιώτη επενδυτή, Κρατική ενίσχυση, ΣΔΙΤ, Σύμβαση παραχώρησης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό μοντέλο το οποίο θα μπορεί να είναι βιώσιμο. Να σημειώσουμε ότι παλαιότεροι υπολογισμοί τοποθετούσαν το κόστος του συγκεκριμένου έργου κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Στο τραπέζι και η λύση FTTC

Ο σύμβουλος, εκτός από τη λύση Fiber To The Home (FTTH), δηλαδή οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, θα πρέπει να εξετάσει και την εφαρμογή της λύσης Fiber To The Cabinet (FTTC), δηλαδή οπτική ίνα μέχρι τον κατανεμητή.

Η λύση FTTC, η οποία παλαιότερα είχε απορριφθεί, εξετάζεται να εφαρμοστεί στα όρια των περιοχών όπου η λύση FTTH δεν είναι βιώσιμη. Ωστόσο, σημειώνεται ότι θα πρόκειται για μεταβατική λύση, η οποία θα επιτρέψει την εξασφάλιση βέλτιστου συνδυασμού βιωσιμότητας - καθολικότητας, αλλά με απώτερο στόχο την ανάπτυξη αμιγούς δικτύου FTTH P2P.
Κριτήριο για την τελική επιλογή της λύσης που θα εφαρμοστεί θα είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερων ρυθμών απόσβεσης και μεγαλύτερης γεωγραφικής και πληθυσμιακής κάλυψης.

Πιλοτικό δίκτυο VDSL από τον ΟΤΕ

Να σημειώσουμε ότι με τη λύση FTTC να ενσωματώνεται στο έργο το Δημόσιο βρίσκεται περισσότερο κοντά στη λύση του δικτύου VDSL (Very high bitrate Digital Subsriber Line), το οποίο προκρίνει και ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσει πιλοτικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας ο ΟΤΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αξιόπιστη και πολύ φθηνότερη εναλλακτική πρόταση η οποία είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική έναντι στο υψηλό κόστος που προϋποθέτει η δημιουργία δικτύου οπτικής ίνας έως το σπίτι του τελικού χρήστη.

Να επισημανθεί ότι, εκτός από το χαμηλότερο κόστος, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της λύσης FTTC περιλαμβάνεται και το ότι δεν απαιτεί αλλαγή της τηλεπικοινωνιακής γραμμής εκ μέρους του συνδρομητή. Στα μειονεκτήματά της, πάντως, είναι το γεγονός ότι οι τελικές ταχύτητες που επιτυγχάνει η εν λόγω τεχνολογία είναι χαμηλότερες, περίπου στο μισό, έναντι των ταχυτήτων τις οποίες προσφέρει στον τελικό χρήση η οπτική ίνα.

Να αναφέρουμε, τέλος, ότι το κόστος για τον ανάδοχο σύμβουλο που θα επιλεγεί θα είναι 400.000 ευρώ και το έργο θα πρέπει να παραδοθεί σε διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της δαπάνης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v