Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίσκεψη της Επιτρόπου Quinn στην Αττικό Μετρό

Η Επίτροπος για θέματα έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης κυρία Maire Geoghegan-Quinn επισκέφθηκε το περίπτερο της Αττικό Μετρό στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου TRA 2012. Πρόσθετες αρμοδιότητες για την Αττικό Μετρό.

Επίσκεψη της Επιτρόπου Quinn στην Αττικό Μετρό
Η Επίτροπος για θέματα έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης κυρία Maire Geoghegan-Quinn επισκέφθηκε το περίπτερο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου για την Έρευνα στον τομέα των Μεταφορών (Transport Research Arena – TRA 2012) που διοργανώνεται στη χώρα μας και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΜ κ. Χρήστος Τσίτουρας ενημέρωσε την Επίτροπο σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, για τα έργα που ήδη προωθούνται και για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας, καθώς και για την επικείμενη συμμετοχή της ΑΜ σε συναφή με το αντικείμενό της ερευνητικά προγράμματα.

Τέλος, ενημέρωσε την Επίτροπο για τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στα έργα της ΑΜ, δεδομένου ότι για τη λειτουργία του Μετρό απαιτείται η σχεδίαση, η ενσωμάτωση και ο συντονισμός 46 διαφορετικών και απόλυτα εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Τα ανωτέρω διασφαλίζουν την εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των έργων του Μετρό, που έχουν υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας στις αστικές περιοχές, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της Κοινότητας στον τομέα των μεταφορών

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την παραγωγή μεγάλων έργων συγκοινωνιακών υποδομών, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Άρθρο 145, Ν.4070/ 10.4.2012) ενέταξε στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες της εταιρείας:

α. την υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων, αναπλάσεων δημοσίων χώρων, πεζοδρομήσεων ή άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή των έργων αρμοδιότητας της εταιρείας, δηλαδή στο πλαίσιο των έργων Μετρό και Τραμ.

β. την εκπόνηση για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντί αμοιβής, μελέτες μεταφορών, μελέτες συγκοινωνιακών έργων, οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους.

Με την πρώτη ρύθμιση επιλύεται ένα σημαντικό θέμα που αφορά στις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους στην περιοχή των οποίων κατασκευάζονται έργα Μετρό ή Τραμ, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει συχνά η ανάγκη υλοποίησης συνοδευτικών έργων, που είτε βελτιώνουν την προσβασιμότητα στους σταθμούς, είτε παρέχουν περιβαλλοντική προστασία στις περιοχές γύρω από τους σταθμούς, όπου λόγω της αυξημένης κινητικότητας και πρόσβασης οχημάτων στους σταθμούς κυρίως του Μετρό, παρατηρούνται συχνά κυκλοφοριακά προβλήματα ή ανεξέλεγκτες σταθμεύσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Με τη ρύθμιση λοιπόν αυτή δίνεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ η δυνατότητα πραγματοποίησης παρόμοιων έργων βελτίωσης των συνθηκών προσβασιμότητας, καθώς και ανάπλασης - περιβαλλοντικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή των έργων.

Εξάλλου με τη ρύθμιση αυτή δίνεται επίσης η δυνατότητα στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να προωθήσει την υλοποίηση του έργου ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου και γενικότερα του κέντρου της Αθήνας σε συνδυασμό με την επέκταση του Τραμ από το Σύνταγμα μέχρι τα Α. Πατήσια (πλ. Αιγύπτου ως πρώτη φάση).

Με τη δεύτερη ρύθμιση αναγνωρίζεται η εμπειρία και η τεχνική ικανότητα του στελεχιακού δυναμικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στη μελέτη και διαχείριση της κατασκευής (project management) σύνθετων και εξειδικευμένων έργων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα παροχής αντίστοιχων τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους. Σημειωτέον ότι με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι αμοιβής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, αποκομίζοντας έτσι έσοδα για την εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v