Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς:"Ακριβότερα" τα ακίνητα στην Ελλάδα

Οι κατοικίες στην Ελλάδα έχουν γίνει ακριβότερες σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών μετά τους φόρους, από το 2010 και ύστερα, αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε ανάλυση. "Ανθεκτικά" εμφανίζονται τα ακίνητα.

Πειραιώς:
Οι κατοικίες στην Ελλάδα στην πραγματικότητα έχουν γίνει ακριβότερες σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών μετά τους φόρους, από το 2010 και ύστερα, αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε ανάλυση για τις κατασκευές και την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Ο λόγος για τον οποίο η αγορά κατοικίας γίνεται λιγότερο προσιτή οφείλεται στην εντονότερη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος σε σύγκριση με την πτώση των τιμών των κατοικιών.

Ταυτόχρονα, τα ενοίκια (τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία) εμφανίζονται ακόμα πιο ανθεκτικά, με αποτέλεσμα το μερίδιο του εισοδήματος των νοικοκυριών για την εξυπηρέτησή τους να διευρύνεται διαρκώς, αναφέρει η τράπεζα.

Παράλληλα η μείωση των επιτοκίων δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, διατηρώντας το κόστος εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων κοντά στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο του 2008.

Σε ό,τι αφορά τις κατασκευές η παραγωγή σε αυτό τον κλάδο όσο και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας επηρεάζεται από τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας η οποία έχει επίσης επηρεάσει την απασχόληση σε αυτούς τους κλάδους, συμπεραίνει η Τράπεζα Πειραιώς.

Μέχρι το 2007 η συμβολή του ελληνικού κατασκευαστικού τομέα στην οικονομία ήταν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας όσο και απασχόλησης.

Αντίθετα, η σημασία της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην ελληνική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2007.

Η πτώση των εισροών εργασίας στις κατασκευές είναι εντονότερη στην Ελλάδα από ότι στην ΕΕ-27.

Το φαινόμενο αυτό είναι πιο εμφανές σε όρους μισθών, καθώς οι μέσες ευρωπαϊκές αμοιβές φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί, ενώ οι ελληνικοί μισθοί συνεχίζουν να μειώνονται δραματικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v