Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο στο 3μηνο 2006

Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση κερδών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Yalco στο α’ τρίμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Yalco: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο στο 3μηνο 2006
Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση κερδών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Yalco στο α’ τρίμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Ειδικότερα, με βάση τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Yalco διαμορφώθηκε σε 11,159 εκατ. ευρώ από 10,320 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2005, σημειώνοντας αύξηση 8,13%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 309,469 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 66,338 χιλ. ευρώ.

Όσον αφορά στη μητρική, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,382 εκατ. ευρώ από 8,985 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 4,42%.

Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 33,929 χιλ. ευρώ από 257,143 χιλ. ευρώ στο 2005, σημειώνοντας υποχώρηση της τάξεως του 86,80%.

Η εταιρία με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί, ότι η τάση αυτή των πωλήσεων θα συνεχισθεί και κατά τους επόμενους μήνες της τρέχουσας χρήσης, τόσο για τη μητρική όσο και για τις θυγατρικές.

Σημειώνεται ακόμα ότι η μητρική προμηθεύει τα πρατήρια ΒP με τα ποτήρια που χορηγούνται προς τους πελάτες των πρατηρίων.

Ήδη με τέλος Μαΐου ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της μητρικής έχει ανέλθει στο 8,5%, των δε θυγατρικών OMNISHOP, EXCEL και YALCO HUNGARY σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά.

Παρά τη θετική αυτή πορεία των πωλήσεων τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου είναι μικρότερα των αντίστοιχων του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που οφείλεται σε προαποφασθείσα επιθετική τιμολογιακή πολιτική που ασκήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2005 και ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Η αναγκαία αυτή πολιτική που συνδυάσθηκε με την διεύρυνση των πωλήσεων και την αποδυνάμωση ευκαιριακών και μεμονωμένων εισαγωγέων είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των οργανικών εσόδων της εταιρίας.

Ήδη από τα μέσα Απριλίου 2006, η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας έχει αναπροσαρμοσθεί και τα αποτελέσματά της αναπροσαρμογής θα φανούν κατά το 2ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Πέρα των πιο πάνω και εντός των προσεχών ημερών κατατίθεται για υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου αποθηκευτικού κέντρου στα Οινόφυτα Βοιωτίας 10.000 m2, για το οποίο έχει εκδοθεί και η σχετική άδεια οικοδομής.

Με την λειτουργία του κέντρου αυτού εξασφαλίζονται λειτουργικές οικονομίες κλίμακος και σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών (customer service).

Όσον αφορά τις θυγατρικές OMNISHOP, EXCEL και YALCO HUNGARY, όπως προαναφέρθηκε θα παρουσιάσουν σημαντική αύξηση των πωλήσεων και συνεπώς βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας διερευνά δυνατότητες επέκτασης σε γειτονικές χώρες, διότι θεωρεί ότι η διεύρυνση της Ε.Ε. εξασφαλίζει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στην περιοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v