Ελτον: Αύξηση 83,06% στα κέρδη τριμήνου 2006

Με αύξηση 83,06% στα κέρδη μετά από φόρους έκλεισε το τρίμηνο 01/01– 31/03/06 για την Ελτον, καθώς διαμορφώθηκαν στα 467.825 ευρώ έναντι 255.555 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005.

Ελτον: Αύξηση 83,06% στα κέρδη τριμήνου 2006
Με αύξηση 83,06% στα κέρδη μετά από φόρους έκλεισε το τρίμηνο 01/01– 31/03/06 για την Ελτον, καθώς διαμορφώθηκαν στα 467.825 ευρώ έναντι 255.555 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005.

Αύξηση 54,97% παρουσίασαν και τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 591.472 ευρώ από 381.674 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη προ φόρων του α΄ τριμήνου 2006 ανήλθαν σε 651.092 από 386.035 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 68,66%.

Παράλληλα, σημαντική άνοδο 53,78% εμφάνισαν και τα κέρδη προ φόρων του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 799.244 ευρώ από 519.741 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής ανήλθαν σε 827.250 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 42,22% από πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα αυξήθηκαν κατά 40,10% αφού ανήλθαν σε 1.008.377 ευρώ.

Η σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων προέρχεται τόσο από την μείωση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης της μητρικής, όσο και από την ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων όλων των εταιρειών του ομίλου.

Συγκεκριμένα, το α΄ τρίμηνο του 2006 οι πωλήσεις της μητρικής σημείωσαν αύξηση κατά 6,34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και ανήλθαν στα 10.555.241 ευρώ, ενώ οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,28% και ανήλθαν στα 12.313.126 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης η μείωση του τραπεζικού δανεισμού, τόσο για την μητρική όσο και για τον όμιλο, κατά 4,4% και 4,8% αντίστοιχα, σε σχέση με την 31/12/2005. Έτσι, το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού περιορίστηκε σε 16.653.623 ευρώ για την μητρική και σε 16.861.978 ευρώ για τον όμιλο.

Τα ενισχυμένα στοιχεία της Ελτον κατά το α΄ τρίμηνο του 2006 καταδεικνύουν την δυναμική και τις αναπτυξιακές προοπτικές των εταιρειών του ομίλου στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η διοίκηση της Eλτον ΑΒΕΕ εκτιμά ότι παρά την καταστροφή μίας εκ των τριών αποθηκών της εταιρείας στην Ελλάδα από πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την 11η Μαΐου 2006, οι πωλήσεις και τα μικτά κέρδη της μητρικής και του ομίλου αναμένεται στο τέλος της χρήσης 2006 να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v