Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Υποχώρηση στα κέρδη μητρικής και ομίλου

Πτωτικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας στο α’ τρίμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και με βάση τα ΔΛΠ, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής.

Νάκας: Υποχώρηση στα κέρδη μητρικής και ομίλου
Πτωτικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας στο α’ τρίμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και με βάση τα ΔΛΠ, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,963 εκατ. ευρώ από 8,239 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,35%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν στα 703,108 χιλ. ευρώ από 706,478 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 0,47%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών της Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας διαμορφώθηκε στα 7,833 εκατ. ευρώ από 8,138 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 3,75%.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 714,065 χιλ. ευρώ από 751,390 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση 4,97%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v