Κυριακούλης: Μέρισμα 0,035 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,035 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Κυριακούλης, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2006. Από 21/8 η αποκοπή μερίσματος.

Κυριακούλης: Μέρισμα 0,035 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος 0,035 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Κυριακούλης, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2006.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2005 είναι οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή 18η Αυγούστου 2006.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 21η Αυγούστου 2006. Έτσι από την Δευτέρα 21η Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2005.

Ως ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 29/08/2006 και λήξης η 31/12/2006. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v