Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Εκτόξευση κερδών στον όμιλο

Εκτόξευση κερδών στον όμιλο και σημαντική αύξηση κερδών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Χαϊδεμένος στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, όπως προκύπτει από τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30/6/2006.

Χαϊδεμένος: Εκτόξευση κερδών στον όμιλο
Εκτόξευση κερδών στον όμιλο και σημαντική αύξηση κερδών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Χαϊδεμένος στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, όπως προκύπτει από τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30/6/2006.

Συγκεκριμένα τα κέρδη του ομίλου σημείωσαν αύξηση 16.939% διαμορφωμένα στα 391,390 χιλ. ευρώ από 2,297 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2006 ανήλθαν σε 11,023 εκατ. ευρώ από 11,423 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2005.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη σημείωσαν αύξηση 88,84% διαμορφωμένα στα 221,891 χιλ. ευρώ από 117,499 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2006 ανήλθαν σε 11,015 εκατ. ευρώ από 11,396 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v