Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Αύξηση πωλήσεων σε όμιλο, μητρική

Οι πωλήσεις του ομίλου Yalco αλλά και της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 16,9% και 10,86% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους 2005 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 26,71 και 21,14 εκατ. ευρώ.

Yalco: Αύξηση πωλήσεων σε όμιλο, μητρική
Οι πωλήσεις του ομίλου Yalco αλλά και της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 16,9% και 10,86% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους 2005 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 26,71 και 21,14 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσοστά αύξησης κατά το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2005 διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε 24,12% και 16,59% διαμορφώνοντας έτσι τα μεγέθη των πωλήσεων του 1ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Σημειώνουμε ότι τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν οι θυγατρικές EXCEL, OMNISHOP και YALCO HUNGARY.

Σε επίπεδο EBITDA τα αποτελέσματα του ομίλου παρουσίασαν κάμψη κατά 201.000 ευρώ. Η κάμψη αυτή οφείλεται στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του ομίλου με ποσό 250.000 ευρώ για σχηματισμό έκτακτης πρόβλεψης επισφαλειών και με ποσό 246.000 ευρώ που αφορά χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές δανείου λόγω υποτίμησης, του ουγγρικού φιορινίου (HUF) έναντι του ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής η κατά 10,85% κάμψη των αποτελεσμάτων EBITDA οφείλεται στην κάμψη του συντελεστή μικτού κέρδους, αφού η εταιρία κατά τη περίοδο αυτή άσκησε επιθετική τιμολογιακή πολιτική έναντι μεμονωμένων και ευκαιριακών ανταγωνιστών της.

Οι πιο πάνω παράγοντες όπως είναι φυσικό επηρέασαν τα κέρδη μετά από φόρους τα οποία σε επίπεδο εταιρίας, διαμορφώθηκαν σε 442.000 ευρώ και σε ενοποιημένη βάση και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας σε 79.577 ζημιές.

H διοίκηση της εταιρίας σχεδιάζει παρεμβάσεις στη λειτουργική δομή, κυρίως των logistics, με στόχο αφενός μεν την βελτίωση του customer service, αφετέρου δε τη μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για το σκοπό αυτό έχει υποβάλει επενδυτική πρόταση ύψους 6,209 εκατ. ευρώ για υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04. Η σχετική απόφαση για υπαγωγή αναμένεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρίας και με βάση τα στοιχεία του 1ου εξαμήνου πιστεύει ότι οι θυγατρικές εταιρίες EXCEL, OMNISHOP και YALCO HUNGARY θα παρουσιάσουν βελτίωση αποτελεσμάτων κατά την τρέχουσα χρήση η οποία και θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v