Ελτον: Αύξηση κερδών σε όμιλο και μητρική το 6μηνο

Αύξηση 10,21% στον όμιλο και 12,85% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της Ελτον στο εξάμηνο του 2006, σε σχέση με το εξάμηνο του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ. Ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις την ίδια περίοδο.

Ελτον: Αύξηση κερδών σε όμιλο και μητρική το 6μηνο
Αύξηση 10,21% στον όμιλο και 12,85% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της Ελτον στο εξάμηνο του 2006, σε σχέση με το εξάμηνο του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ. Ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις την ίδια περίοδο.

Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 26,642 εκατ. ευρώ από 24,903 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,98%.

Παράλληλα, άνοδο 9,47% εμφάνισαν και τα κέρδη προ φόρων του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 1.387.160 ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,45% αφού ανήλθαν σε 1.937.202 ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,036 εκατ. ευρώ από 940,880 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,21%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 3,26% και διαμορφώθηκε στα 22,531 εκατ. ευρώ από 21,820 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 12,85% και διαμορφώθηκαν στα 700,372 χιλ. ευρώ από 620,631 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο του 2005.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη προ φόρων του α΄ εξαμήνου 2006 ανήλθαν σε 988.359, παρουσιάζοντας αύξηση 12,12% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2005.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής ανήλθαν σε 1.476.466 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 6,1% από πέρυσι.

Τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ότι η σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε παρά τη μείωση τους κατά 186.071 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις έκτακτες ζημίες που προέκυψαν από την καταστροφή αποθηκευτικού χώρου και αποθεμάτων σε πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε τον Μάιο. Το παραπάνω ποσό είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας των κατεστραμμένων και του ποσού που τελικώς εισπράχθηκε ως ασφαλιστική αποζημίωση και μείωσε τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2006.

Ικανοποιητική ήταν και η αύξηση των πωλήσεων όλων των εταιρειών του ομίλου. Συγκεκριμένα, το α΄ εξάμηνο του 2006 οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 6,99% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και ανήλθαν στα 26.642.889 ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής αυξήθηκαν κατά 3,26% και ανήλθαν στα 22.531.075 ευρώ.

Η αναπτυξιακή πορεία της Ελτον, όπως αυτή αποτυπώνεται στα ενισχυμένα οικονομικά της αποτελέσματα κατά το α΄ εξάμηνο του 2006, επιβεβαιώνει την ικανότητα της αυτόνομης στρατηγικής της διοίκησης του Ομίλου για την ανάδειξη των δυνατοτήτων του και για μία δυναμική πορεία στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση της 29.06.06 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,90 ευρώ και αναλογία νέας προς παλαιάς 1 προς δέκα (1ν/10π).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v