Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημιές 337.000 ευρώ το Q1

Περιορισμό ζημιών, αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών της, ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσηςη Βογιατζόγλου, τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου.

Βογιατζόγλου: Ζημιές 337.000 ευρώ το Q1
Στα 337 χιλ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Βογιατζόγλου κατά το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, έναντι ζημιών 530 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο .

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές ο κύκλος εργασιών του κατήλθε στα 2.968 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 25,39% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 2012 (3.978 χιλ. ευρώ). Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 1.190 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 19,05% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2012 (1.470 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν το ποσό των 6 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 199 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2012. Οι αημιές προ φόρων έφθασαν τις 210 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 494 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2012,

Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 2.359 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 16,96% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 2012 (2.841 χιλ. ευρώ). Τα μικτά λέρδη έκλεισαν στις 955 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 9,23% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2012 (1.052 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), έφθασαν τις 50 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 311 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2012. Οι ζημίες προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 138 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 541 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ τα αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 261 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 560 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2012.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v