Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Aύξηση 54,81% στις εξαγωγές στο 6μηνο

Εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασαν οι εξαγωγές του Ομίλου Flexopack, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 10 εκ. ευρώ, κατά το 6μηνο του 2006, εμφανίζοντας αύξηση κατά 54,81% έναντι του περυσινού 6μήνου.

Flexopack: Aύξηση 54,81% στις εξαγωγές στο 6μηνο
Ο Όμιλος Flexopack παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, με μερίδιο της τάξεως του 50,25% των ενοποιημένων εσόδων να προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού.

Εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασαν οι εξαγωγές του Ομίλου Flexopack, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 10 εκ. ευρώ, κατά το 6μηνο του 2006, εμφανίζοντας αύξηση κατά 54,81% έναντι του περυσινού 6μήνου.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν άνοδο κατά 8,04%,διαμορφώνοντας τα έσοδά της εταιρίας σε 9,9 εκ. ευρώ στην εξεταζόμενη περίοδο, εξέλιξη η οποία οφείλεται μεταξύ των άλλων και στα μικρότερα περιθώρια ανάπτυξης που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά στο σύνολό της.

Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου Flexopack στοχεύει σε περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων της στις αγορές του εξωτερικού.

Ο Όμιλος βρίσκεται σε φάση υλοποίησης του 3ετούς επενδυτικού του προγράμματος, με αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση του πάγιου ενεργητικού του.

Κατά το εξεταζόμενο 6μηνο σε σχέση με το 12μηνο του 2005, ιδιαίτερα ευνοϊκή ήταν η μείωση του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 18,88%, αλλά και του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 3%.

Κατά το 6μηνο του 2006, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 19,9 εκ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 27,38% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό, κατά 65,43%, διαμορφούμενα σε 1,74 εκ. ευρώ.

Το καθαρό περιθώριο κέρδους μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε 8,75% κατά το 6μηνο του 2006, έναντι 6,74% στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αντανακλώντας την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση από μέρους της Διοίκη σης, καθώς και το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Οι πωλήσεις του Ομίλου Flexopack αναλύονται στους κλάδους των πλαστικών φιλμ συσκευασίας και των συσκευασιών injection για τρόφιμα (INOVA Α.Ε.Β.Ε.).

Κατά το 6μηνο του 2006, την υψηλότερη συνεισφορά σε απόλυτα μεγέθη, εμφάνισε ο πρώτος κλάδος με 17,78 εκ. ευρώ, με το δεύτερο τομέα να πετυχαίνει έσοδα της τάξεως των 2,12 εκ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο κατηγορίες πωλήσεων αφορούν σε εξειδικευμένες λύσεις στο χώρο των συσκευασιών τροφίμων με ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και καινοτομικά χαρακτηριστικά.Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των πλαστικών φιλμ συσκευασίας παρουσίασε έναν ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης στο εξεταζόμενο 6μηνο, κατά 28,7% έναντι ρυθμού ανόδου κατά 17,3% για την ίδια περίοδο σύγκρισης για τις συσκευασίες injection για τρόφιμα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των ενοποιημένων πωλήσεων θεωρείται διατηρήσιμος, καθώς ο Όμιλος εξακολουθεί να κατακτά σημαντικά μερίδια αγοράς, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, χάρη στην ευρεία γκάμα των εξειδικευμένων συσκευασιών τροφίμων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν κατά 25,9% σε εξαμηνιαία βάση, ως απόρροια της σημαντικής ανόδου κατά 63,3% που παρουσίασε στη λειτουργική κερδοφορία ο κλάδος των πλαστικών φιλμ συσκευασίας, διαμορφούμενος σε 2,47 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι συσκευασίες injection για τρόφιμα εμφάνισαν περιορισμένη λειτουργική κερδοφορία της τάξεως των 107 χιλ. ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v