Στις 28/6 η γενική συνέλευση της Σαραντόπουλος

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, και όχι στις 27/6 όπως είχε ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί τελικά η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, σύμφωνα με το τροποποιημένο οικονομικό ημερολόγιο. Τα θέματα.

Στις 28/6 η γενική συνέλευση της Σαραντόπουλος
Η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα 12.00 και όχι στις 27/6 όπως είχε προγραμματιστεί, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα:

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2012.

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Έγκριση αντικατάστασης θανόντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v