Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

YALCO: Διακοπή σύμβασης με Lagostina

Μετά την εξαγορά της ιταλικής εταιρίας Lagostina από το GROUP SEB, η Yalco, ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη Lagostina κατέληξε σε συμφωνία διακοπής της μεταξύ των σύμβασης διανομής προϊόντων της τελευταίας, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της εταιρίας για διάθεση, μέχρις εξαντλήσεως, των υφιστάμενων αποθεμάτων προϊόντων.

YALCO: Διακοπή σύμβασης με  Lagostina
Μετά την εξαγορά της ιταλικής εταιρίας Lagostina από το GROUP SEB, η Yalco, ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη Lagostina κατέληξε σε συμφωνία διακοπής της μεταξύ των σύμβασης διανομής προϊόντων της τελευταίας, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της εταιρίας για διάθεση, μέχρις εξαντλήσεως, των υφιστάμενων αποθεμάτων προϊόντων.

Βάσει της ανωτέρω συμφωνίας, η Lagostina θα καταβάλλει στην Yalco χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ αναφορικά με την έως σήμερα δημιουργηθείσα υποδομή πωλήσεων στην ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της Yalco, προϊόντων της Lagostina κατά την τελευταία τριετία, ήταν κατά μέσο όρο ύψους 500.000 ευρώ και ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων της εταιρίας δεν ξεπερνούσαν το 1,25%.

Συνεπώς, η διακοπή της συνεργασίας αυτής δεν θα επηρεάσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία της Yalco, η διοίκηση της οποίας θα υποκαταστήσει τη σειρά των προϊόντων αυτών με αντίστοιχα προϊόντα υπό το διακριτικό γνώρισμα FEST που ανήκουν στην Yalco και έχουν εξαιρετικές προοπτικές αναπτύξεως.

Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική εταιρία OMNISHOP αναπτύσσει την συνεργασία με την Lagostina που αφορά αποκλειστικές σειρές σκευών και εργαλείων προϋπολογιζόμενων ετήσιων πωλήσεων άνω των 350.000 ευρώ, έτσι, ώστε σε ενοποιημένη βάση, οι πωλήσεις να παραμείνουν σχεδόν ανεπηρέαστες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v