Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Επαναγορά ιδίων μετοχών

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθούν σε εύρος μεταξύ 0,80 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 1,50 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27.06.2015.

Βογιατζόγλου: Επαναγορά ιδίων μετοχών

Την απόκτηση από την Βογιατζόγλου Systems μέσω του ΧΑ ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 350.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της εταιρείας ενέκρινε η γενική συνέλευση. 

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθούν σε εύρος μεταξύ 0,80 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 1,50 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27.06.2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v