Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Παρουσίαση στην ΕΘΕ

Την ανάπτυξη του ομίλου σε τέσσερις άξονες, τα σχέδια και τους στόχους της Διοίκησης του Ομίλου Flexopack παρουσίασε σήμερα στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης εταιρείας κος Σταμάτης Γκινοσάτης.

Flexopack: Παρουσίαση στην ΕΘΕ
Τα σχέδια και τους στόχους της Διοίκησης του Ομίλου Flexopack παρουσίασε σήμερα στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης εταιρείας κος Σταμάτης Γκινοσάτης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γκινοσάτης, η ανάπτυξη του Ομίλου Flexopack στο επόμενο διάστημα θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι συνδέονται με: την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση του προσωπικού, τον σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών προιόντων.

Η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου Flexopack στο εξωτερικό, καθώς επίσης και η αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας συνδέονται άρρηκτα με το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα της Flexopack, το οποίο ανέρχεται σε 13,6 εκατ. ευρώ και χωρίζεται σε τρία μέρη.

Ειδικότερα, στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται τα δύο επενδυτικά προγράμματα της Flexopack, εκ των οποίων το πρώτο έχει ήδη ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04 και το δεύτερο στη Δράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ και 1,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, και τα οποία αναμένεται να ενσωματωθούν πλήρως στην παραγωγική διαδικασία της εταιρίας στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Αφετέρου η τελευταία επένδυση, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή φιλμ πολλαπλών στοιβάδων αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2007.

Για τη συγκεκριμένη επένδυση έχει κατατεθεί φάκελος για την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04. Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2006, οι εξαγωγές της εταιρίας παρουσιάζουν σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2005 αύξηση 55,9%, αντιπροσωπεύοντας το 55,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας, ήτοι 9,90 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο τέλος της χρήσης 2005 οι εξαγωγές της εταιρίας αντιπροσώπευαν το 49,4% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σχετικά με τον σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών προϊόντων, η Διοίκηση του Ομίλου Flexopack δίνει ιδιαίτερη σημασία στην διαρκή και συστηματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της, γεγονός που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την δυνατότητα του τμήματος ανάπτυξης νέων προϊόντων να παρουσιάζει καινοτόμα προϊόντα.

Αυτό αποτελεί και ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της εταιρίας, στα οποία συγκαταλέγεται επίσης η δυνατότητα εξυπηρέτησης παραγγελιών με ειδικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.

Η Flexopack αποτελεί τον σημαντικότερο παραγωγό στην Ελλάδα, πολυστρωματικών φιλμ συσκευασίας με ιδιότητες αδιαπερατότητας στο οξυγόνο και σε άλλα αέρια.

Οι κύριες εφαρμογές στις οποίες δραστηριοποιείται είναι πολυστρωματικά φιλμ για την συσκευασία κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, τυριών, πουλερικών και συναφών ειδών τροφίμων.

Παράλληλα η εταιρία, λόγω των ειδικών τεχνικών γνώσεων που διαθέτει, αναλαμβάνει την παραγωγή προιόντων για άλλες εξελιγμένες ειδικές εφαρμογές.

Επισημάνθηκε, τέλος, ότι η παραγωγή και η μεταποίηση, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, η Διοίκηση και οι χώροι αποθήκευσης και διακίνησης είναι μοιρασμένα σε δύο ιδιόκτητα εργοστάσια συνολικής έκτασης 15.000 τ.μ., εντός της ΒΙΠΕ Κορωπίου.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της Flexopack, στο τέλος του πρώτου φετινού εξαμήνου ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 19,909 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο κατά 27,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,646 εκατ.ευρώ έναντι 2,912 εκατ.ευρώ το περυσινό εξάμηνο, αυξημένα κατά 25,2%.Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,405 εκατ. ευρώ έναντι 1,765 εκατ. ευρώ που ήταν στο περυσινό εξάμηνο, εμφανίζοντας έτσι αύξηση 36,2%, και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,742 εκατ. ευρώ, έναντι 1,053 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65,5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v