Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Αγοραπωλησίες μετοχών από insiders

Κυριακούλης: Αγοραπωλησίες μετοχών από insiders

Τις κινήσεις μετόχων και μελών του διοικητικού της συμβουλίου επί του τίτλου της, ανακοίνωσε η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. 

Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι 

1) την 19.08.2013

H μέτοχος κ. Αρετή Κυριακούλη, η οποία είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη σε αγορά 233.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 230.200,69 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής της κ. Αρετής Κυριακούλη ανήλθε από 33,2% που αντιστοιχούσε σε 2.521.580 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας σε 36,27% που αντιστοιχεί σε μετοχές 2.754.580 και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.

2) την 22.08.2013

H μέτοχος κ. Αρετή Κυριακούλη, η οποία είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη σε πώληση 230.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 225.860 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής της κ. Αρετής Κυριακούλη μειώθηκε από 36,27% που αντιστοιχούσε σε 2.754.580 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας σε 33,24% που αντιστοιχεί σε μετοχές 2.524.580 και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.

3) την 22.08.2013

Ο μέτοχος κ. Θεοφάνης Κυριακούλης, ο οποίος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη σε αγορά 115.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 112.930 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο.

4) την 22.08.2013

Ο μέτοχος κ. Σπυρίδων Κυριακούλης, ο οποίος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη σε αγορά 115.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 112.930 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v