Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Θα διανείμει μέρισμα 0,14 ευρώ

Μέρισμα 0,14 ευρώ θα διανείμει για τη χρήση 01.07.05-30.06.06 η Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, στη σημερινή (2/11) τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

Νάκας: Θα διανείμει μέρισμα 0,14 ευρώ
Μέρισμα 0,14 ευρώ θα διανείμει για τη χρήση 01.07.05-30.06.06 η Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, στη σημερινή (2/11) τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2006. Από τις 13 Νοεμβρίου 2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 01.07.2005-30.06.2006. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από τις 21 Νοεμβρίου 2006.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής του μερίσματος θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε προσεχή συνεδρίασή του και θα γνωστοποιηθεί σχετικά στους μετόχους.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Νοεμβρίου 2006, το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 4.978.881, ήτοι ποσοστό 78,53% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή του ποσού των Euro 230.000,00 για αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: Euro 82.500,00 στον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, Euro 82.500,00 στον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα και Euro 20.000 στον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από Euro 15.000 στον καθένα.

Όσον αφορά την χρήση 01.07.2006-30.06.2007, εγκρίθηκε όπως διανεμηθούν ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των Euro 260.000 στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των Euro 20.000 σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη.

Επίσης, οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι: Euro 174.915 για τον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα, Euro 174.915 για τον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, Euro 62.115,02 για τον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και Euro 39.528,23 για τον κ. Ανδρέα Τσιτάκη.

Για δε το έτος 01.07.2006-30.06.2007 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά και έως 10% επιπλέον.

Τέλος, από τα κέρδη της χρήσεως 1.7.2006-30.6.2007 εγκρίθηκε να διανεμηθεί συνολικά έως του ποσού των Euro 260.000,00 ως αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έως του ποσού των Euro 20.000,00 ως αμοιβή στο κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v