ΕΣΥΜΒ: Πώληση 65.000 ιδίων μετοχών σε θεσμικό επενδυτή

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πούλησε τις τελευταίες 65.000 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές της σε θεσμικό επενδυτή.

ΕΣΥΜΒ: Πώληση 65.000 ιδίων μετοχών σε θεσμικό επενδυτή
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια αποφάσεων της Τακτικής Γ.Σ. της 25.5.2010 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 1.8.2013 και στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρίας προέβη την 11.11.2013 στην πώληση, των τελευταίων, 65.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, στην τιμή των 3,00 Ευρώ ανά μετοχή με αγοραστή θεσμικό επενδυτή, μέσω του μέλους του Χ.Α. «MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v