ΕΛΤΟΝ: Υποχώρηση των κερδών σε όμιλο - μητρική

Υποχώρηση κατά 20% στον όμιλο και 31,5% στη μητρική σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΕΛΤΟΝ στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε κατά 5,96% (όμιλος) και 2,4% (μητρική).

ΕΛΤΟΝ: Υποχώρηση των κερδών σε όμιλο - μητρική
Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ΕΛΤΟΝ στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λογιστική κατάσταση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ για το 9μηνο του 2006, παρουσίασε αύξηση 5,96% και διαμορφώθηκε στα 40,994 εκ. ευρώ από 38,686 εκατ. ευρώ το 2005.

Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 4,99% στα 7,296 εκα. ευρώ από 6,949 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2005.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν κατά 20% και διμαορφώθηκαν στα 1,209 εκατ. ευρώ έναντι 1,517 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2005.

Σε επίπεδο μητρικής, επικρατεί η ίδια εικόνα, με το κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 2,4% στα 34,316 εκατ. ευρώ έναντι 33,507 εκατ. ευρώ το 2005.

Τα μικτά κέρδη της μητρικής αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 5,861 εκαρ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2006 από 5,784 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2005.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 31,5%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 0,651 εκ. ευρώ από 0,951 εκατ. ευρώ πέρυσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v