Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Πτώση 56,4% στα κέρδη 9μήνου

Άνοδο στις πωλήσεις, μείωση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων και σημαντική αύξηση του συνόλου των υποχρεώσεών της και δη των βραχυπρόθεσμων, εμφάνισε η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας το εννεάμηνο.

Καραμολέγκος: Πτώση 56,4% στα κέρδη 9μήνου
Άνοδο στις πωλήσεις, μείωση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων και σημαντική αύξηση του συνόλου των υποχρεώσεών της και δη των βραχυπρόθεσμων, εμφάνισε η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας το εννεάμηνο.

Συγκεκριμένα σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,19% και ανήλθαν το εξεταζόμενο διάστημα σε 32,462 εκατ. ευρώ έναντι 29,195 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005, ενώ τα μικτά διαμορφώθηκαν στα 14,178 εκατ. ευρώ από 12,434 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ποσοστιαία άνοδο της τάξεως του 14,02%.

Άνοδο 3,31% σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων τα οποία άγγιξαν τα 5,082 εκατ. ευρώ, εν αντιθέσει με τα κέρδη προ φόρων τα οποία μειώθηκαν κατά 13,75% και διαμορφώθηκαν στα 1,041 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα κέρδη μετά από φόρους αυτά ανήλθαν στα 334.944 ευρώ έναντι 769.063 ευρώ σημειώνοντας κάμψη 56,44%, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή να ανέλθουν στα 0,03 ευρώ από 0,08 ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο ένα χρόνο πριν.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 8,22% και διαμορφώθηκαν στα 26,644 εκατ. ευρώ από 24,619 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 11,542 εκατ. ευρώ έναντι 10,564 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 9,25%. Από την άλλη πλευρά τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σημείωσαν οριακή κάμψη 1,63% και ανήλθαν στα 4,204 εκατ. ευρώ από 4,274 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 864.369 ευρώ έναντι 1,199 εκατ. ευρώ καταγράφοντας πτώση 27,93% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 73,32% και περιορίσθηκαν στα 230.767 ευρώ.

Σε ότι αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων, σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν κατά 32,44% και ανήλθαν στα 62,294 εκατ. ευρώ - το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι βραχυπρόθεσμες - από 47,035 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 51,087 εκατ. ευρώ από 39,402 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,65%. Σημειώνεται τέλος ότι επί των ακινήτων του ομίλου υφίστανται συνολικά υποθήκες – προσημειώσεις προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ποσού 19,44 εκατ. ευρώ.

Α.Γ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v