Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

YALCO: Καταβλητέοι φόροι 296.868 ευρώ

Η διοίκηση της YALCO γνωστοποιεί ότι την 29/11/2006 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2001, 2002, 2003, 2004 και προέκυψε φορολογική επιβάρυνση ποσού 296.868,69 ευρώ. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης της εταιρίας.

YALCO: Καταβλητέοι φόροι 296.868 ευρώ
Η διοίκηση της YALCO γνωστοποιεί ότι την 29/11/2006 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2001, 2002, 2003, 2004 και προέκυψε φορολογική επιβάρυνση ποσού 296.868,69 ευρώ. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v