Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Συμφωνία συνεργασίας με την εταιρία MVS

Η εταιρία Βαράγκης γνωστοποιεί ότι σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία MVS και Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευαστικών, Τεχνικών, Διακοσμητικών, Ναυτιλιακών, Εμπορικών Εργασιών, Υπηρεσιών, Ειδών, Εξοπλισμού και Επιχειρήσεων (MVS).

Βαράγκης: Συμφωνία συνεργασίας με την εταιρία MVS
Η εταιρία Βαράγκης γνωστοποιεί ότι σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία MVS και Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευαστικών, Τεχνικών, Διακοσμητικών, Ναυτιλιακών, Εμπορικών Εργασιών, Υπηρεσιών, Ειδών, Εξοπλισμού και Επιχειρήσεων (MVS).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η MVS θα δραστηριοποιηθεί στον σχεδιασμό, κατασκευή, μετασκευή και διακόσμηση εσωτερικών χώρων θαλαμηγών και σκαφών αναψυχής και στα πλαίσια της συνεργασίας θα αναθέτει στην Βαράγκης την προμήθεια ειδικών κατασκευών, ξυλεπενδύσεων και επίπλων, καθώς και τις εργασίες πλήρους μελέτης εφαρμογής των κατασκευών αυτών, τα σχέδια και σχετικά δείγματα.

Η εν λόγω συνεργασία είναι αορίστου χρόνου και αποκλειστική για τα μέρη, ενώ εντάσσεται στα πλαίσια της επιτυχημένης πορείας της Βαράγκης στον τομέα των ειδικών επαγγελματικών έργων.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της ίδιας συμφωνίας, η Βαράγκης έχει το δικαίωμα να αποκτήσει το 2008 το 16,5% των μετοχών της MVS στην ονομαστική τους αξία.

Ο βασικός μέτοχος της MVS θα έχει το δικαίωμα από τον Απρίλιο 2011 έως τον Ιανουάριο 2012 να αποκτήσει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Βαράγκης μέχρι το 10% των μετοχών της εταιρίας στην μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου, ήτοι 0,99 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον η παραπάνω συνεργασία προσδώσει στην Βαράγκης κύκλο εργασιών ανώτερο των 10 εκ. ευρώ στο διάστημα μέχρι την 31/12/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v