ΕΛΤΟΝ: Σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης

Η Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με Ειδικό Διαπραγματευτή το Μέλος του Χ.Α. ARTION ΑΧΕΠΕΥ θα συνεχιστεί μέχρι τις 21/12/2007, επισημαίνει η διοίκηση της ΕΛΤΟΝ, σύμφωνα με την απόφαση της από 21/12/2006 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΧΑ.

ΕΛΤΟΝ: Σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης
Η Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με Ειδικό Διαπραγματευτή το Μέλος του Χ.Α. ARTION ΑΧΕΠΕΥ θα συνεχιστεί μέχρι τις 21/12/2007, επισημαίνει η διοίκηση της ΕΛΤΟΝ, σύμφωνα με την απόφαση της από 21/12/2006 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΧΑ.

H ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έχει υπογράψει σύμβαση με την ARTION ΑΧΕΠΕΥ διάρκειας ενός έτους, έναντι αμοιβής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v