Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 23 Μαΐου η γενική συνέλευση

Στις 9 Μαΐου 2014 θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου η MERMEREN KOMBINAT.

Mermeren: Στις 23 Μαΐου η γενική συνέλευση
Η «MERMEREN KOMBINAT ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014 το οποίο έχει ως εξής:

-Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1-1-2014 έως 31-3-2014: 9 Μαΐου 2014.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 23 Μαΐου 2014.

-Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1-1-2014 έως 30-6-2014: 29 Αυγούστου 2014.

- Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1-1-2014 έως 30-9-2014: 14 Νοεμβρίου 2014.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v