Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική: Πώληση ιδίων μετοχών ποσοστού 0,93%

Στην πώληση 150.000 ιδίων μετοχών (ήτοι ποσοστού 0,93%), που είχε αποκτήσει κατόπιν αγοράς τους, με μέση τιμή πώλησης 2,5 ευρώ ανά μετοχή, προέβη η διοίκηση της εταιρίας Δομική Κρήτης, σε εκτέλεση της από 01/12/2006 απόφασης του Δ.Σ.

Δομική: Πώληση ιδίων μετοχών ποσοστού 0,93%
Στην πώληση 150.000 ιδίων μετοχών (ήτοι ποσοστού 0,93%), που είχε αποκτήσει κατόπιν αγοράς τους, με μέση τιμή πώλησης 2,5 ευρώ ανά μετοχή, προέβη η διοίκηση της εταιρίας Δομική Κρήτης, σε εκτέλεση της από 01/12/2006 απόφασης του Δ.Σ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πώληση των εν λόγω μετοχών πραγματοποιήθηκε εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησης αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v